KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską 22 sierpnia 2016 r

Strony ustaliły formułę cyklicznych, dwustronnych spotkań. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian ustroju szkolnego od 1 września 2017 r. Prezydium KSOiW podkreśliło potrzebę uzgodnienia  pakietów osłonowych  dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych tracących pracę. Prezydium wyraziło także zaniepokojenie brakiem propozycji  znaczących podwyżek  w oświacie.

Komunikat ze spotkania Prezydium KSOiW NSZZ-S z MEN 22.08. 2016– czytaj więcej w PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej