Informacja ws. stanowisk przyjętych przez WZD KSOiW NSZZ „Solidarność” w Poroninie

W dniach 17 – 18 maja 2023 r. w Poroninie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, podczas którego przyjęto kilkanaście stanowisk. (zestaw poniżej).

Dotykają one różnych problemów z którymi borykają się ludzie oświaty, nasi członkowie. Dotyczą między innymi czasu pracy, emerytur, dodatków w szkolnictwie zawodowym, specjalnym. Sygnalizują nierówności w traktowaniu różnych grup nauczycieli.

Informujemy, że Walne Zebranie Delegatów przyjęło odrębnie pismo do władz MEiN a także do dalszej dyskusji wewnątrzzwiązkowej skierowało projekt Uchwały Programowej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

w imieniu Prezydium Sekcji:

Bożena Brauer, przewodnicząca Sekcji

Stanowiska WZD KSOiW NSZZ „S” – Poronin, 17-18 maja 2023 r.

 1. Stanowisko ws. realizacji postulatów strajku w listopadzie 1980 r. (nakłady, system płac, godność zawodu nauczyciela).
 2. Stanowisko  ws. godnego upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego.
 3. Stanowisko ws. nagród jubileuszowych.
 4. Stanowisko ws. tzw. uśredniania wynagrodzenia nauczycieli.
 5. Stanowisko ws. urlopów na żądanie.
 6. Stanowisko ws. waloryzacji dodatku za wychowawstwo.
 7. Stanowisko ws. awansu zawodowego nauczycieli.
 8. Stanowisko ws. przywrócenia dodatku w centrach kształcenia zawodowego.
 9. Stanowisko ws. ujednolicenia pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 10. Stanowisko ws. doradców zawodowych.
 11. Stanowisko ws. promocji i dofinansowania szkolnictwa specjalnego.
 12. Stanowisko ws. ujednolicenia kwot i zasad wypłacania dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielom pracującym z uczniami niepełnosprawnymi.
 13. Stanowisko ws. dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli opiekującymi się zespołami edukacyjno-terapeutycznymi oraz w grupach wychowawczych.
 14. Stanowisko ws. dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli w klasach integracyjnych oraz w szkołach, do oddziałów których uczęszczają  uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 15. Stanowisko ws. przywrócenia art 88 – obliczenia wcześniejszych emerytur obowiązujących do 2008 r.

Inne:

 1. Uchwala ws. zwołania Walnego Zebrania Delegatów i rozpatrzenia projektu Uchwały Programowej Sekcji.
 2. Pismo do min. P. Czarnka ws. ustawy Karta nauczyciela i sytuacji w oświacie.

Więcej, w tym teksty stanowisk, na stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej