IDN: Nowoczesne technologie w edukacji, czyli zgłaszamy się do „Lekcja:Enter”

Instytut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ „Solidarność” i  Międzyregionalna Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zapraszają do zgłoszenia szkół z woj. pomorskiego na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”. To ogólnopolski projekt dla nauczycieli podnoszący kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK, rekomendowany przez MEN.

Realizatorem szkoleń jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, ogólnopolska, akredytowana przy MEiN placówka doskonalenia nauczycieli. Przystępując do projektu „Lekcja:Enter” szkoła wypełnia jeden z kierunków polityki oświatowej: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Projekt „Lekcja:Enter” koreluje z rządowym programem „Aktywna tablica”. Jest realizowany aby: 

  • podnieść poziom swoich kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych
  • zwiększyć szanse na zainteresowanie uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK
  • zapewnić sobie dostęp do bezpłatnych, atrakcyjnych dla ucznia i dynamizujacych uczenie (się) zasobów treści, aplikacji i gier edukacyjnych dostępnych online
  • zdobyć umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby w sposób kreatywny wykorzystać je do tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji, które zaciekawią i zainspirują uczniów
Wojciech Książek, Wojciech Jaranowski, Anna Kocik i Bożena Brauer podczas spotkania nt. projektu „Lekcja:Enter”.

Koordynatorem projektu jest Wojciech Jaranowski, dyrektor krajowego Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego.

Jest to ogólnopolski projekt podnoszący kompetencje cyfrowe nauczycieli. Zakłada on przeszkolenie w całej Polsce 75 tysięcy nauczycieli z zakresu technologii informatycznych do wykorzystania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zostało przeszkolonych około 60 tysięcy nauczycieli. Do końca czerwca trwa ósma edycja grantów w ramach projektu. Projekt „Lekcja:Enter” jest prowadzony przez konsorcjum trzech organizacji – Fundację Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Badań Edukacyjnych. Instytut Doskonalenia Nauczycieli NSZZ „Solidarność” biorący udział w projekcie, przeszkolił ponad trzy tysiące nauczycieli w poprzednich edycjach. Obecnie uzyskaliśmy trzy granty i zamierzamy przeszkolić 2400 nauczycieli. Nauczyciele dzięki udziałowi w projekcie mają czuć się swobodniej operując nowoczesnymi technologiami informatycznymi, by urozmaicać prowadzenie lekcji i cały proces edukacyjny –

zachęca do udziału w szkoleniu Wojciech Jaranowski.  

W programie może być przeszkolonych w woj. pomorskim 250 nauczycieli. Do projektu mogą zgłaszać się indywidulanie nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z przedmiotów ogólnokształcących z 4 grup przedmiotowych ( edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, przedmioty artystyczne). Do rejestracji uczestnika na platformie projektu potrzebne są dane: adres mailowy uczestnika, nazwa i RSPO szkoły i województwo,

Szkolenia to 4 spotkania z trenerem (w sumie 16,2 h) i 1,8 h pracy własnej na platformie.

Prosimy zainteresowane nauczycielki i nauczycieli o kontakt:

 • Anna Kocik
mail: annakocik@onet.eu

• Gdańska Sekcja Oświaty

mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

Zaproszenie na szkolenie


[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej