Apel o współpracę ws. odsłonięcia Tablicy upamiętniającej strajk z jesieni 1980 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku apeluje o współpracę oraz przekazywanie materiałów związanych z strajkiem pracowników oświaty w dniach 7 – 17 listopada 1980 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Planujemy jesienią br. odsłonięcie tablicy w miejscu strajku. Zobowiązuje nas do tego uchwała z 19 kwietnia 2018 r. Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Tablica miała zostać przygotowana na czterdziestą rocznicę strajku – jesienią 2020 roku. Niestety, z uwagi na ograniczenia związane z epidemią, nie było to możliwe. Stąd plan realizacji tego zadania jesienią 2022 r.

Chcielibyśmy w dniu odsłonięcia tablicy zaplanować także organizację konferencji, w której porządku obrad byłyby wystąpienia analizujące wpływ przyjętych postulatów na opracowanie projektu ustawy Karta nauczyciela  i późniejszej Ustawy o systemie oświaty, wystąpienie przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące tła historyczno-politycznego strajku, ale też wypowiedzi jego uczestników i osoby wspierające. Chcielibyśmy także upamiętnić nieżyjących już uczestników tego ważnego strajku, który miał miejsce 42 lata temu.

Stąd raz jeszcze apel o współpracę, o przekazywanie zdjęć, innych materiałów archiwalnych (po ich zeskanowaniu – gwarantujemy oddanie oryginałów), pomoc w znalezieniu aktualnych adresów członków komitetu strajkowego. Byłoby cenne, gdyby w to działanie włączyły się szkoły – grupy uczniów z opiekunami, aby przeprowadziły wywiady, zebrały pamiątki. Przesłane materiały zostaną także opublikowane na stronie internetowej Sekcji.

Rada Sekcji upoważnia Prezydium Sekcji do podjęcia działań organizacyjnych a także sfinansowania kosztów Tablicy z budżetu Sekcji.

W imieniu Rady Sekcji,

Bożena Brauer, przewodnicząca KM Gdańsk

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej