Apel o przywrócenie nadzoru pedagogicznego wynikającego z odpowiedzialności państwa za polską edukację

Wspierając wnioski z debaty, która została zorganizowana 10 grudnia 2013 r. (komunikat i stanowisko konferencji w załączeniu), wyraża przekonanie, że należy przywrócić nadzór pedagogiczny oparty na kontroli i wsparciu placówek. Jest to wymóg konstytucyjny, wynikający z odpowiedzialności państwa za edukację. 

Obecnie nadzór sprowadzony w dużej mierze do ewaluacji, nie zapewnia obiektywnej oceny pracy szkoły, gdyż opiera się na subiektywnych odczuciach osób ankietowanych ( w tym  dzieci i młodzieży) oraz ewaluatorów. Sprzeciw budzi wypełnianie prawie 100 stron  ankiet, co powoduje niechęć  do dłuższych, wnikliwszych odpowiedzi.  Ewaluacja zewnętrzna postrzegana jest jako czasochłonne, biurokratyczne działanie, dalekie od dogłębnej diagnozy szkoły, jej dorobku i miejsca  w środowisku.  Jeśli szkoła osiągnie w miarę dobry poziom, o ewaluacji szybko się zapomina jak o niepotrzebnym zaburzeniu w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Jeśli szkoła wypadła źle, nie ma co liczyć na konkretne wsparcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a organ prowadzący może dążyć do likwidacji takiej placówki.

  Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego domaga się m. in.:

  1. Zaprzestania  ankietowo-sondażowego ewaluowania pracy szkól
  2. Przywrócenia placówkom nadzoru wizytatorskiego opartego na wspieraniu dyrektorów i  nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  3. Wspierania placówek przez całościowe opracowanie kierunków ich rozwoju, zakresu szkoleń dla nauczycieli ( we współpracy z ośrodkami doskonalenia)
  4. Organizowania przez kuratoria szkoleń  dla dyrektorów z nadzoru pedagogicznego oraz umożliwianie im wymiany doświadczeń w tym zakresie
  5. Nierozpatrywania skarg anonimowych na daną placówkę lub nauczyciela
  6. Odejścia od biurokratycznego wizerunku wizytatora
  7. Przywrócenia nadzorowi pedagogicznemu właściwego miejsca w systemie oświaty, wynikającego z odpowiedzialności państwa za poziom edukacji w Polsce

W imieniu Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej