“Wiem więcej – działam skutecznie!” – Szkolenia dla Członków NSZZ “Solidarność”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich 352 przedstawicieli NSZZ „Solidarność” poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu negocjacji, prawa pracy oraz analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczebli krajowym”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do członków NSZZ „Solidarność” jako przedstawicieli partnera społecznego zaangażowanego w proces stanowienia prawa w Polsce.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST W 100% BEZPŁATNY!

POKRYWAMY KOSZTY:

⇨      Szkoleń

⇨      Noclegów

⇨      Wyżywienia

⇨      Materiałów dydaktycznych

⇨      Materiałów szkoleniowych (pendrive, długopis, notatnik)

⇨      Transport dla Uczestników szkoleń wyjazdowych (autokar spod siedziby Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na miejsce szkolenia i z powrotem)

JAKIE SZKOLENIA OFERUJEMY?

NEGOCJACJE

­­­­­­­­­­­­­­Negocjujemy niemalże codziennie. Coraz więcej sytuacji w naszym życiu wymaga negocjacji, gdyż każdy chce uczestniczyć w decyzjach, które go dotyczą. Coraz mniej ludzi akceptuje decyzje dyktowane przez innych. Chociaż negocjacje mają nas doprowadzić do porozumienia – to niełatwo w nich osiągnąć pożądany efekt.

Celem negocjacji – jest wspólne znalezienie rozwiązania w sytuacji, w której ścierają się sprzeczne potrzeby negocjujących, tak by każdy uzyskał „coś za coś”. Natomiast ustępstwa powinny być motywowane argumentami i korzyściami.

ZAKRES TEMATYCZNY

⇨      Kształcenie umiejętności negocjacyjnych

⇨      Rodzaje, etapy oraz przygotowanie do negocjacji;

⇨      Techniki, style, strategia i taktyka negocjacji;

⇨      Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej (mowa ciała);

⇨      Organizacja pracy zespołu negocjacyjnego.

CZAS REALIZACJI: 28 godzin

GRUPA SZKOLENIOWA: 16 osób

PRAWO PRACY

Jednym z głównych zadań związku zawodowego jest udzielanie merytorycznego wsparcia członkom związku, pracownikom, w walce o lepsze warunki pracy i płace.

Komisje, które już skorzystały ze szkoleń z prawa pracy sprawniej operują przepisami prawa, poprawiły się ich umiejętności w zakresie korzystania z litery prawa i wyszukiwania przepisów w różnych źródłach. Zdobyta wiedza wpłynęła też na jakość dialogu z pracodawcą.

ZAKRES TEMATYCZNY

⇨      Regulacje prawne działalności związkowej;

⇨      Uprawnienia organizacji związkowej;

⇨      Organizacja pracy działacza i komisji zakładowej;

⇨      Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów;

⇨      Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

⇨      Regulamin pracy i wynagradzania;

⇨      Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy;

⇨      Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

⇨      Ustawa „o zwolnieniach grupowych”

CZAS REALIZACJI: 40 godzin

GRUPA SZKOLENIOWA: 16 osób

EKONOMICZNO-FINANSOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA

Sprawna organizacja związkowa musi posiadać informacje na temat funkcjonowania zakładu pracy, branży i orientować się w ogólnej sytuacji ekonomicznej, społecznej i politycznej. Bez tej wiedzy trudno wyobrazić sobie racjonalną obronę interesów pracowniczych.

Cel szkolenia – Wzmocnienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie umiejętności analitycznych z zakresu ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania firmy, co pozwoli na prowadzenie świadomych i partnerskich rozmów z przedstawicielami pracodawców.

ZAKRES TEMATYCZNY

⇨      Gra w przedsiębiorstwo

⇨      Sprawozdania finansowe

⇨      Aspekty handlowe (obrót)

⇨      Aspekty ekonomiczne (wartość dodana)

⇨      Aspekty finansowe (zysk, rentowność, inwestycje, struktura kapitału)

⇨      Kształtowanie wynagrodzeń za pracę

⇨      Dostęp pracowników do informacji

CZAS REALIZACJI: 40 godzin

GRUPA SZKOLENIOWA: 16 osób

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

2.16 – Umowa szkoleniowa

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 i 129

Tel. 501 673 146

Mail: rekrutacja@solidarnosc.gda.pl / m.koscinska@solidarnosc.gda.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej