Procedury sanitarno- higieniczne obowiązujące w projekcie “Wiem więcej – działam skutecznie!”

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zagrożeniem, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19, zwracamy się z prośbą, by wszystkie osoby biorące udział w projekcie zapoznały się z “Procedurami sanitarno-higienicznymi udziału w projekcie “Wiem więcej – działam skutecznie!””.

W celu minimalizacji ryzyka związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19, Projektodawca informuje, iż każda osoba wyrażająca z własnej inicjatywy wolę uczestnictwa w Projekcie zobowiązana jest do złożenia stosownego oświadczenia w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie, którego wzory stanowią załączniki nr 1 do niniejszych procedur, z zastrzeżeniem, iż Projektodawca może wymagać ponownego złożenia oświadczeń w każdym terminie do momentu zakończenia udziału tej osoby w Projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż procedury mogą ulegać aktualizacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i zagrożenia, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 oraz choroba COVID-19.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej