V kadencja (2002 – 2006)

Na zebraniu delegatów 20 marca 2002 roku na przewodniczącą ponownie wybrano Barbarę Kamińską. Członkami Komisji Międzyzakładowej zostali: Alicja Olszewska, Krzysztof Szlagowski, Zofia Szyszka, Halina Dombrowska, Aleksandra Gluth, Roman Glienke, Aleksandra Radaszewska, Maria Kortas, Anna Szczygieł, Alina Smyk, Bogdan Wiśniewski, Ewa Kownacka, Maria Latopolska, Elżbieta Wiśniewska, Tadeusz Kłos, Grażyna Antczak, Janina Laskowska, Anna Ciskowska, Maria Jasionowska, Alicja Majewska, Irena Szlagowska, Lucyna Wiórek, Tamara Małecka, Jarosława Stasiak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Joanna Gładysz, Brygida Giełdon, Barbara Górska.Prezydium funkcjonowało w składzie: Alicja Olszewska (przewodnicząca), Irena Szlagowska (sekretarz), Krzysztof Szlagowski (skarbnik), Maria Kortas, Aleksandra Radaszewska, Aleksandra Gluth (do 11.06.2003 r.), Alicja Majewska(od 17.09.2003 r.).

Delegatkami na WZD Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego zostały: Barbara Kamińska, Alicja Olszewska, Anna Szczygeł, Zofia Szyszka, Aleksandra Gluth, Maria Kortas. Po wyborach do Rady Sekcji weszły: Barbara Kamińska i Alicja Olszewska.

15 października 2003 r. rozpoczęliśmy zwyczaj integracyjnych spotkań z okazji DEN. Pierwsze miało miejsce w Bukowcu.

Dwa lata po wprowadzeniu reformy systemu edukacji 5 lutego  2004r. w CED w  Tczewie odbyła  się  konferencja nt. Problemy  wychowawcze  w  gimnazjum – możliwości  wspierania  nauczyciela. Organizatorami  były  komisje międzyzakładowe z Tczewa i Malborka. Współorganizatorem  było CED ODN w Tczewie. Konferencję  patronatem  objęli: Zenon  Odya Prezydent  Miasta  Tczewa, Jan  Tadeusz  Wilk Burmistrz Malborka oraz Sekcja Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” Regionu  Gdańskiego. Zaproszenie  do  udziału  w  konferencji  przyjęli m.i n.: Andrzej Liss – poseł  na  Sejm RP, Jan Kulas radny  Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zenon Odya – prezydent Tczewa, Mirosław Ostrowski  wiceprezydent  Tczewa , Jan Tadeusz Wilk burmistrz Malborka, Bogdan Badziong burmistrz  Gniewa, Andrzej Stanuch burmistrz Pelplina, Waldemar Lamkowski wójt gminy Lichnowy, Piotr  Laniecki wójt  gminy Morzeszczyn oraz urzędnicy  UM Tczewa, UG Subkowy i Stare Pole. Sekcję Regionalną  reprezentowali: Wojciech Książek– przewodniczący i Bożena Brauer, Gabriela Martyńska. Kuratorium Oświaty  reprezentowała Halina Uchman dyrektor  Delegatury w Starogardzie Gdańskim, Edmund Szczepański  zastępca  dyrektora oraz  wizytator  Zofia  Przędziuk i Stanisław Sumowski wizytator Delegatury KO w Malborku. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gimnazjów, zespołów szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i poradni z powiatu tczewskiego i malborskiego.  Wnioski z konferencji zostały spisane i przekazane do samorządów oraz Sekcji Regionalnej w Gdańsku, która wydała poradnik dla nauczycieli. Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie liczby dzieci w klasach, pozyskiwanie i zwiększenie środków na zajęcia wyrównawcze, terapię pedagogiczną, zajęcia pozalekcyjne oraz stworzenie systemu pomocy nauczycielowi.

Z ważniejszych wydarzeń należy odnotować fakt nadania w 2004r. naszemu biuletynowi informacyjnemu nazwę „Spójnik”. Jest on wydawany przez KM regularnie do dzisiaj.

Obchody 25-lecia NSZZ „Solidarność”

16 września  2005r. odbyła się w Tczewskim Domu Kultury lokalna uroczystość z okazji jubileuszu 25 – lecia NSZZ „Solidarność” zorganizowana przez Oddział Zarządu Regionu Gdańskiego w Tczewie. Udział wzięli, oprócz obecnych działaczy związkowych, uczestnicy wydarzeń z lat osiemdziesiątych, oraz zaproszeni goście, /władze związkowe, samorządowe, przedstawiciele pracodawców/. Montaż historyczno-literacki w wykonaniu młodzieży z ZSBiO w Tczewie został

przygotowany przez Tamarę Małecką, Joannę Jabłoński i Karola Sampa. Program ten spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników uroczystości. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez nauczycieli i uczniów z ZSRiK oraz ZSE w Tczewie. Ten uroczysty dzień zakończył się koncertem pt. „Słowa – Jacek Kaczmarski” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Gdyni. Spektakl odbył się dzięki przychylności władz samorządowych Miasta Tczewa i Powiatu Tczewskiego.

Osoby najdłużej działające na rzecz „Solidarności” uhonorowano okolicznościowymi odznaczeniami.

9 października 2005r. podczas uroczystej Mszy św. w kościele NMPMK w Tczewie miało miejsce poświęcenie naszego sztandaru, na które przybyły szkolne i związkowe poczty sztandarowe . W skład pierwszego pocztu weszli: Aneta Majewska, Joanna Jabłońska i Piotr Popielarczyk. Sztandar wykonała nasza koleżanka Anna Serafin z ZSBiO w Tczewie.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej