Lata 1980 – 1981 oraz stan wojenny

Strajk okupacyjny  w sali 920 UW w Gdańsku zakończył się podpisaniem porozumienia. Przystąpiono do mozolnej, nie bez oporów ze strony rządowej, realizacji postulatów. Działalnością NiPOW rejon Tczew kierował Andrzej Zieliński. Na początku 1981r. powołano Komisję Międzyszkolnej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania (ostateczna nazwa związku), w skład której weszło 15 osób. Wkrótce przyjęto  „Regulamin i program działania Międzyszkolnej Organizacji NSZZ „Solidarność”.

W marcu 1981r. w ramach organizacji istniało 7 sekcji oraz 13 komisji wydziałowych liczących w sumie 1167 członków. W skład Międzyszkolnej Komisji weszli wszyscy przewodniczący Komisji Kół, której zebrania odbywały się 2 razy w miesiącu pod przewodnictwem Prezydium Komisji. W jego skład weszli m.in.: Alfons Bławat, Maria Sadowska, Ewa Semborowska oraz Andrzej Zieliński. Zebrania odbywały się w siedzibie związku przy ul. Kołłątaja 9 i miały charakter otwarty. Wśród uczestników zebrań szczególnie duży wkład pracy nad organizacją związku wniosły m.in.: Ewa Dudek, Krystyna Grzegółkowska, Jadwiga Jaruszewska, Stefan Kukowski, Krystyna Łatasiewicz oraz Bogusław Nowopolski. W latach1980-1981 odbyły się 3 Międzyszkolne Zebrania Delegatów Kół NSZZ „Solidarność” POiW rejon Tczew. Trzecie zebranie odbyło się 14 listopada 1981r. na miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej