III kadencja (1995 – 1998)

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się w styczniu 1995 r. delegaci wybrali skład Komisji Zakładowej:Barbara Kamińska (przewodnicząca), Alicja Olszewska  (wiceprzewodnicząca), Maria Kortas (wiceprzewodnicząca),Krzysztof Szlagowski (skarbnik), Maria Szczepańska (sekretarz), Halina Cybulska, Elżbieta Gajdus, Roman Glienke, Janina Jankowska, Elżbieta Kondratowska, Maria Latopolska, Wiesława Mańkowska, Bernardyna Mielewczyk, Zbigniew Mocny, Barbara Ossowska, Barbara Sieńkowska, Anna Szczygeł ,Irena Szlagowska, Lidia Szulz, Elżbieta Wiśniewska, Bogdan Wiśniewski, Alina Smyk, Maria Zgoda. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Halinę Dombrowską, a ponadto w skład jej weszli Andrzej Murawski i Andrzej Zieliński. Na delegatów Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania wybrano Barbarę Kamińską i Alicję Olszewską. Podczas tej kadencji uchwalono ostateczną wersję Regulaminu KZ NSZZ „Solidarność” POiW r. Tczew określający działalność, strukturę i relacje pomiędzy poszczególnymi organami naszego Związku. W tym czasie przygotowywaliśmy się do przejęcia szkół podstawowych przez gminy i ustalaliśmy zasady i formy współpracy z samorządami w zakresie zadań oświatowych, m.in. Alicja Olszewska została członkiem Komisji OKiKF Rady Miejskiej w Tczewie. Naszym sukcesem było przyjęcie zasady o obligatoryjnym przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół po upływie pięcioletniej kadencji w gminie miejskiej Tczew. Poza tym wprowadziliśmy zwyczaj uroczystych spotkań opłatkowych, oraz z okazji DEN z udziałem nauczycieli emerytów. Kadencja ta także przebiegała pod znakiem szkoleń związkowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej