II kadencja (1992 – 1995)

27 lutego 1992 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów KZ NSZZ „Solidarność” POiW rejon Tczew, w wyniku wyborów wyłoniono Komisję Zakładowa w składzie: Wojciech Borzyszkowski (przewodniczący do VIII 1993 r.), Barbara Kamińska (wiceprzewodnicząca, od III 1994 r. przewodnicząca), Adam Andrzejewski, Mirosława Bucharzewska, Elżbieta Kondratowska, Maria Kortas, Iwona Malmur , Zbigniew Mocny, Alicja Olszewska (od III 1994 r.), Paweł Porębski, Alina Smyk, Bogdan Wiśniewski. Komisję rewizyjną w składzie: Jan Bronowski, Halina Dombrowska, kierował Andrzej Zieliński. Na delegata do Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania w Gdańsku wybrano Barbarę Kamińską. Środowisko nauczycielskie domagało się zmian w oświacie, które przebiegały zbyt wolno i w związku z tym najważniejszym wydarzeniem tej kadencji był strajk pracowników oświaty w maju 1993 r., w którym wzięło udział 29 placówek (15 na terenie Tczewa).Strajk miał charakter rotacyjny, równocześnie zbierano środki na fundusz solidarnościowy , który w całości przekazano do Sekcji Regionalnej w Gdańsku. Ponadto zmieniliśmy siedzibę związku. Przy ulicy Podmurnej 11 jesteśmy do chwili obecnej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej