I kadencja (1990 – 1992). Reaktywowanie NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

W 1989 r. z inicjatywy Andrzeja Zielińskiego podjęto działania zmierzające do reaktywowania NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania rejon Tczew.15 stycznia 1990r. 7 osób: Halina Aronowska, Wiesława Cejner-Mania, Edward Jurczyk, Barbara Kamińska, Iwona Malmur, Krystyna Łatasiewicz, Andrzej Zieliński powołało Komitet Założycielski NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. W lutym 1990r.Komitet Założycielski wydał pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego, w którym skierował odezwę do nauczycieli i pracowników placówek szkolno-wychowawczych z informacją o wznowieniu działalności NZSS” Solidarność” POiW rejon Tczew. Środowisko oświatowe przyjęło z dużą rezerwą odezwę i niechętnie zaangażowało się w odtwarzanie struktur związkowych.

Jednak już 16 maja 1990 r. na zebraniu wyborczym wyłoniono 13-osobową Komisję Zakładową w składzie: Iwona Malmur(przewodnicząca), Andrzej Zieliński (wiceprzewodniczący), Wojciech Borzyszkowski (wiceprzewodniczący), Janusz Szczepański (wiceprzewodniczący), Halina Aronowska, Ryszard Brucki, Mirosława Bucharzewska, Ewa Gibas, Barbara Kamińska, Alina Smyk, Jacek Storma, Waldemar Wasielewski, Halina Watkowska. Ponadto po raz pierwszy powołano Komisję Rewizyjną w składzie : Jan Bronowski, Halina Dombrowska, Maria Kortas.

Komisja Zakładowa z siedzibą przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 20 A przystąpiła do organizowania swojej struktury wewnętrznej oraz podjęła współpracę z Zarządem Regionu w Gdańsku. Delegatem Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania został Andrzej Zieliński. Ważnym wydarzeniem były pierwsze wybory samorządowe, w wyniku których przewodnicząca KZ Iwona Malmur została radną Rady Miejskiej w Tczewie. Wszyscy uczyliśmy się współpracy z władzami samorządowymi i oświatowymi. Najtrudniejszą sprawa pierwszej kadencji była restrukturyzacja przedszkoli  w Tczewie, a w związku z tym utrata miejsc pracy przez wielu pracowników.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej