Potrzeba determinacji

Tylko rzeczywista determinacja może doprowadzić do sukcesu. Mówi o tym chociażby Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego ws. działań rządu i reakcji NSZZ „S” dot. podwyższenia wieku emerytalnego przyjęte 2 kwietnia. Podczas posiedzeniu sztabu protestacyjnego w Warszawie 12 kwietnia Związek zakreślił trzy obszary, w których podejmie dalsze działania: merytoryczny, medialno-informacyjny i protestacyjny. Obszar merytoryczny dotyczy ustawowych propozycji rozwiązań w systemie

emerytalnym, które wkrótce przedstawi Związek. To m.in. zwiększenie wysokości środków na ubezpieczenia społeczne, np. poprzez objęcie równą składką całości dochodów bez względu na ich wysokość i formę stosunku pracy, podniesienie płacy minimalnej (mowa o projekcie już złożonym przez „Solidarność” w Sejmie) oraz zmiany w ustawie o pracy tymczasowej (powstrzymanie narastania stałej tymczasowości w pracy). Przygotowujemy również projekty ustaw dotyczące prewencji wypadkowej, a więc zwiększenia środków na przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i powstawaniu chorób zawodowych. Takie rozwiązania mogą doprowadzić do realnego zasypania dziury budżetowej i zbilansowania całego systemu ubezpieczeń społecznych. Mechaniczne podniesienie wieku emerytalnego, w które rządzący wierzą niczym w „niewidzialną rękę rynku”, czyni to tylko fikcyjnie. Nasze działania to konieczna odpowiedź na działania rządu, który nie prowadzi realnego dialogu społecznego – mówi, że ma rację, ale nie potrafi jej udowodnić.

Jacek Rybicki

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej