Zorganizowanym lepiej!

Spotkamy się w najbliższy piątek w gronie przedstawicieli organizacji związkowych Regionu Gdańskiego, aby przedstawić działania, które Związek podejmował w 2012 roku oraz te, które uważamy za ważne w tym roku. Priorytety nie zostaną zmienione. Wśród nich jest rozwój Związku. Położymy szczególny nacisk na organizowanie pracowników w związek zawodowy, na zakładanie „Solidarności” w tych zakładach, gdzie dotychczas naszego Związku nie było. Nie ma lepszej drogi do udzielania sobie wzajemnej pomocy, wspierania się, a przede wszystkim poprawy sytuacji w pracy, jak funkcjonowanie związków zawodowych. Przecież w grupie zorganizowanej można zdziałać więcej i lepiej. Szkoda, że z tą oczywistością trudno dotrzeć do większości pracujących. Istotnym jest fakt rosnącego bezrobocia oraz to, że rzesze aktywnych, młodych ludzi pracują poza granicami Kraju, że rynek pracy i relacje społeczne demolują umowy śmieciowe. Nie tracą na aktualności słowa, które wypowiedział Józef Piłsudski w 1904 roku, że „dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od wypadków, od innych, tylko nie od siebie – nic nie nastąpi”. Nie bądźmy bierni, zmieniajmy rzeczywistość, zaczynając od małego fragmentu ojczyzny, tej wokół nas, w miejscu pracy. Nasza aktywność sprawi, że ulegną poprawie warunki pracy, ucywilizowane zostaną formy zatrudnienia, przyjaźniejsze będzie otoczenie miejsca pracy, a przeciwdziałanie patologicznym zjawiskom, jak coraz powszechniejszy mobbing i dyskryminacja będzie skuteczne. Łatwiej jest podejmować te działania funkcjonując w NSZZ „Solidarność”.
Krzysztof Dośla

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej