„Solidarność” jest Polsce potrzebna

Jest w Sali BHP tablica z 21 postulatami wyartykułowanymi, spisanymi i wynegocjowanymi w sierpniowych dniach, które stały się kamieniem węgielnym NSZZ „S”. Te postulaty – w przesłaniu i w treści, są aktualne.

Postulat 1, akceptacji niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych. Konwencja 87 MOP, na którą powoływaliśmy się w Sierpniu, jest w Polsce naruszana. Ileż jest chęci kierowania z tylnego siedzenia związkiem zawodowym, czy to przez pracodawców, którzy nam zakładają tzw. żółty związek, albo przez ugrupowania polityczne, usiłujące wpływać na nasze decyzje.

A prawo do strajku, czyli postulat 2? Wiele naszych koleżanek i kolegów jest pozbawionych prawa do strajku. Spośród państw Unii Europejskiej najbardziej ograniczone prawo do strajku mamy w Polsce. Życzę by inspektorzy inspekcji pracy pozyskali skuteczne instrumenty egzekwowania przepisów prawa. Nie mają się czego obawiać pracodawcy, którzy obowiązujących przepisów przestrzegają.

W 1980 r. spisany był postulat 14, czyli obniżony wiek emerytalny. Dzisiaj martwimy się, czy wróci wiek „65” i „60”. Postulat 16, czyli poprawa warunków pracy służby zdrowia. W większości placówek służby zdrowia powinien trwać strajk, bo warunki pracy odbiegają od cywilizowanych, a wynagrodzenie przypomina wynagrodzenie służby – w jej pejoratywnym znaczeniu.

Był i postulat 21, soboty wolne od pracy. Zaczęliśmy akcję „wolne niedziele w handlu”, bo z tym, że pracujemy w soboty zdążyliśmy się pogodzić. Jesteśmy jednym z najdłużej pracujących narodów świata.

U początku naszego Związku były potrzeby zwykłych ludzi. Nasza działalność musi być odpowiedzią na te potrzeby.

Krzysztof Dośla
podczas XV WZD

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej