Po pierwsze dialog

Rok 2014 obfitował w ważne wydarzenia. Poświęciliśmy ten czas na zachowanie zrębów dialogu społecznego. Wobec braku poszanowania przez urzędników państwowych instytucjonalnych form dialogu, jak Komisja Trójstronna czy Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, robiliśmy wszystko, aby realizowany był przynajmniej dialog dwustronny. W Regionie Gdańskim prowadziliśmy rozmowy z organizacjami pracodawców, które zaowocowały podpisaniem jedynego w Polsce dokumentu, specyfikującego przyczyny porażki dotychczasowej formuły dialogu, ale też zawierającego deklarację jego dalszego prowadzenia.

„S” prowadziła kampanie sprzeciwiające się praktykom zatrudniania na umowach śmieciowych. Dochodzą do tego kwestie wynagrodzenia – często praca jest nieopłacalna. W naszym województwie ponad 14 proc. osób pracujących w pełnym wymiarze czasu nie jest w stanie utrzymać rodziny. To skutkuje np. zjawiskiem niedożywionych dzieci.

W Regionie Gdańskim podstawą działania była i jest pomoc organizacjom związkowym, dotycząca m.in. działalności bieżącej i organizowaniu pracowników. W 2014 r. w szranki wyborcze stanęła spora grupa aktywnych działaczy związkowych. W wielu samorządach znaleźli oni akceptację mieszkańców. To daje nadzieję na promocję idei „S” i podnoszenie na forum samorządowym problemów pracowniczych. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani i życzę, aby ich plany udało się zrealizować. Wszystkim Członkom i Sympatykom Związku życzę szczęśliwego Nowego Roku!

Krzysztof Dośla
(fragment rozmowy, „Magazyn Solidarność” 1/2015)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej