Konstytucja i konsensus

Konfucjusz: „Kiedy słowa tracą znaczenie, ludzie tracą wolność”.

Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny… my Naród Polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym…”.

Szczególnego znaczenia nabierają słowa wypowiedziane przez Konfucjusza, zestawione z treściami zawartymi w tekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a polityką rządzących państwem, odpowiedzialnych za respektowanie postanowień konstytucji w zderzeniu z rzeczywistością, z którą mamy do czynienia.

Nieuszanowanie konsensusu zawartego przez partnerów społecznych w sprawie progów dochodowych w czerwcu ub.r., jak również nieprzyjęcie kolejnego porozumienia w sprawie płacy minimalnej, a wcześniej jeszcze pogwałcenie większości postanowień porozumienia w sprawie ustaw kryzysowych, czy ostatnio, nieliczenie się z opiniami dotyczącymi zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym – to wszystko brzmi jak przestroga.

Oby nie ziściły się słowa Konfucjusza o utracie wolności. Właśnie to powinno nas mobilizować do wyrażenia swojego protestu. I dlatego „Solidarność” ogłosiła 15 marca pogotowie protestacyjne. Musimy mieć świadomość, że nikt za nas tego nie zrobi.

Krzysztof Dośla

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej