Braki w projekcie MEiN | Naszym zdaniem

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej trochę przysłaniają dwie sprawy: trwające zagrożenie epidemią i kolejnym czasem edukacji zdalnej oraz propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki dotyczące zmian statusu zawodowego nauczycieli.

Propozycje zwiększenia obowiązkowego pensum o 4 godziny, wpisanie 8 godzin tygodniowo dodatkowo do dyspozycji dyrektora, to tylko te najbardziej kontrowersyjne (inne to m. in. planowane likwidacja świadczenia urlopowego, zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, zmniejszenie dodatku wiejskiego, likwidacja świadczenia na start). Tymczasem samo podwyższenie pensum o ponad 1/5 groziłoby zwolnieniami nauczycieli. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźliby się nauczyciele ze szkół wiejskich, gdzie zazwyczaj nie ma rezerwy nadgodzin i nauczyciele nauczania początkowego.

Najbardziej zauważalnym brakiem projektu jest pomijanie propozycji corocznej waloryzacji wynagrodzeń, która, co postuluje „S” powinna odnosić się do przeciętnej wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Tymczasem MEiN nie odnosi się do tych oczekiwań.

Drugi podstawowy brak przeznaczenia na nowy system wynagrodzeń dodatkowej puli pieniędzy. To zły zabieg, że te zmiany chce się sfinansować jedynie wzrostem o 22% czasu nauczycieli, ograniczeniem uprawnień socjalnych, czy nauczycielom stażystom 1000 zł tzw. świadczenia na start.

Trzeci podstawowy brak tych propozycji MEiN to unikanie deklaracji o terminie kolejnej podwyżki, gdy w 2021 r. inflacja przekracza już 5 proc. A jest narastające oczekiwanie, że nastąpi najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

Jest więc pole do refleksji, ale i do działania przez NSZZ „Solidarność”, czego ostatnim przykładem jest pismo przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy do premiera Mateusza Morawieckiego. Oby to i inne działania przyniosły skutek.

A ludziom edukacji, w dniu ich święta, należą się nasze podziękowania i szacunek. Stali się cichymi bohaterami dążenia do normalności w czasie epidemii. Pamiętajmy o tym.

Wojciech Książek,
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej