Upamiętnią Strzebielinek

Komitet Organizacyjny byłych internowanych w Strzebielinku podjął się upamiętnienia funkcjonowania w latach 1981-1982 ośrodka odosobnienia dla działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność”.

Początkiem inicjatywy był konkurs Ślady historii najnowszej w mojej miejscowości, zorganizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jedną z trzech pierwszych nagród otrzymała Karolina Marzec, uczennica Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie. Zebrała relacje byłych internowanych i opowiedziała historię obozu w Strzebielinku. Wydobyła również z zapomnienia, że przez ten obóz przeszło 501 działaczy i sympatyków NSZZ „Solidarność”, którzy później w wolnej Polsce odgrywali znaczące role polityczne, społeczne i gospodarcze. Z tego też grona wyszedł Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polski i Tadeusz Mazowiecki, Premier Rady Ministrów, pierwszego rządu niepodległej Polski. W obozie w Strzebielinku przebywało również wielu późniejszych ministrów, parlamentarzystów i samorządowców oraz działaczy związkowych i gospodarczych. Z naszego grona powoływano do kolejnych rządów III RP (A. Balazs, M. Balicki, G. Fortuna, B. Geremek, R. Helak, G. Janowski, L. Kaczyński, J. Kuroń, J. Onyszkiewicz, A. Pienkowska, A. Rybicki, J. Stankiewicz, A. Tokarczuk, H. Wujec, A. Zarębski, J. Zimowski,, K. Żabiński, …) i Kancelarii Prezydenta RP (A. Drzycimski, L. Kaczyński, J. Merkel, A. Rybicki, M. Wachowski, H. Wujec, …) czy wybierano do parlamentu (A. Balazs, M. Balicki, B. Geremek, G. Janowski, M. Jurczyk, J. Kuroń, K. Modzelewski, J. Onyszkiewicz, J. Rulewski, A. Tokarczuk, S. Wądołowski, H. Wujec, J. Wyrowiński, …) i działali w samorządach (L. Dymarski, M. Jurczyk, W. Król,  M. Kwieciński, G. Palka, G. Przybylska-Went, A. Rybicki, J. Słoma., D. Śmiałkowski, A. Tokarczuk, …) oraz reprezentowali najwyższe urzędy w państwie, przykładowo A. Pietkiewicz, dwukrotny wojewoda (kaliskie, mazowieckie) i wiceprezes NIK czy J. Sulimierski, sędzia NSA, itd.

Komitet Organizacyjny zawiązał się przy Stowarzyszeniu Godność, gdyż poparcie tej organizacji gwarantowało możliwość przeprowadzenia wszelkich prac w oparciu o jej statut, zatwierdzony już przed laty przez władze Województwa Pomorskiego. Dzięki Stowarzyszeniu uzyskaliśmy od Marszałka Województwa Pomorskiego możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na terenie powiatu gdańskiego, kartuskiego, starogardzkiego, wejherowskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańska, Sopotu i Gdyni. Na potrzeby inicjatywy strzebielińskiej Stowarzyszenie Godność otworzyło nam specjalne subkonto.

Rozwiązanie spraw formalnych pozwoliło na przystąpienie do prac związanych z umieszczeniem na murze dawnego obozu tablicy pamiątkowej.. Obok tablicy zostaną zawieszone plansze informacyjne opisujące jego funkcjonowanie i przywołujące ludzi tam przetrzymywanych, przygotowywane w ramach specjalnego konkursu dla młodzieży gimnazjum w Kostkowie.

W odpowiedzi na nasz apel gotowość do zaprojektowania tablicy zgłosił się Bogdan Pietruszka, twórca Trzech Krzyży Poległych Stoczniowców 1970 na Placu Solidarności w Gdańsku. Po wizytach w Strzebielinku i rozmowach z władzami zaprojektowano także plansze informacyjne, opisujące funkcjonowanie obozu. Natomiast płyta pamiątkowa wykonana zostanie z czarnego granitu o wymiarach 140×78 cm z metalową dużą literą V i wieńczącym napisem „Solidarność”. Wyryty w kamieniu tekst zawierać będzie przesłanie i informacje o następującej treści:

Chcieli zabić pamięć. Chcieli zabić nadzieję

Za tym murem od 13 XII 1981 do 23 XII 1982

znajdował się obóz internowanych

przez władze komunistyczne PRL

Pozbawiono wolności ponad  490 członków

i sympatyków NSZZ „Solidarność”.

Wojewoda Pomorski zatwierdził treść napisu umieszczonego na płycie pamiątkowej. W sierpniu 2014 roku przewiduje się jej umieszczonej na murze dawnego obozu internowanych, obecnie Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu miejscowych władz, zwłaszcza starosty powiatu wejherowskiego oraz wójta gminy Gniewino i dyrektora Domu Pomocy Społecznej, a także Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie oraz księdza proboszcza z Gniewina. Władze powiatu zobowiązały się również do położenia specjalnego chodnika wzdłuż muru dawnego obozu i wyznaczenia parkingu w trakcie zapowiadanej modernizacji drogi powiatowej nr 14 43 G. Z kolei z inicjatywy PKS Wejherowo rozebrano stary przystanek autobusowy i w to miejsce postawiono przeszklony, odsłaniający mur dawnego więzienia i tablicę pamiątkową. Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku zapowiedziała zaopiekowanie się tablicą i planszami informacyjnymi. Wszelkie te działania byłyby niemożliwe bez zaangażowania Pani Darii Radeckiej-Marzec, nauczycielki Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie i pomysłodawczyni umieszczenia tablicy pamiątkowej. Jej też zabiegom należy zawdzięczać sprawne przeprowadzanie tego projektu przez kolejne etapy oficjalnych zatwierdzeń.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem, podniesieniem fragmentu muru do dawnej wysokości i umieszczeniem tablicy pamiątkowej gromadzimy w drodze zbiórki publicznej.  Przewiduje się również wydanie poszerzone książki Jana Mura, Dziennik internowanego, opisującego roczne funkcjonowanie obozu, wraz z wykazem wszystkich internowanych w latach 1981-1982 w Strzebielinku.

Komitet Organizacyjny zawiązany przy Stowarzyszeniu Godność prowadzi zbiórkę pieniężną w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego ROPS-P.622.4.14 z dnia 24.01.2014 roku, poszerzoną 12.03.2014 roku. Dobrowolne kwoty należy przekazywać na konto:

Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdańsku nr 54 1440 1387 0000 0000 1668 9866

Stowarzyszenie Godność 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 30 C/9 z dopiskiem: Strzebielinek – tablica i wydanie książki

Dziękujemy za wpłatę każdej kwoty. Imienny wykaz darczyńców i instytucji wraz z ich logami firmowymi zamieścimy w książce Dziennik internowanego, a nieobecnym prześlemy na wskazany adres.

Naszą inicjatywą chcemy aktywnie współuczestniczyć w obchodach 25 Lecia Wolności. Pragniemy bowiem zachować w pamięci następnych pokoleń tych wszystkich, których bez wyroku w Strzebielinku pozbawiono wolności.

Gdańsk, dnia 12 marca 2014 roku

Komitet Organizacyjny zjazdu byłych internowanych w obozie w Strzebielinku: Zygmunt Błażek, Tadeusz Chmielewski, Jarosław Deska, Andrzej Drzycimski, Antoni Filipkowski, Andrzej Gwiazda, Mirosław Kamiński, Jerzy Kiszkis, Jerzy Kobyliński, Stanisław Kocjan, Ludwik Prądzyński, Jan Rulewski, Andrzej Rzeczycki, Jerzy Sadka, Stanisław Śmigiel, Jan Skiba, Jarosław Słoma, Stanisław Wajsgerber, Stanisław Wądołowski, Halina Winiarska, Henryk Wujec, Jan Wyrowiński, Krzysztof  Wyszkowski, Daria Radecka-Marzec, sekretarz Komitetu Organizacyjnego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej