Stowarzyszenie Strzebielinek zarejestrowane

Internowani w stanie wojennym w ośrodku internowania w Strzebielinku doczekali się swojej organizacji. 30 maja 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ zarejestrował Stowarzyszenie Strzebielinek. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk (adres: Stowarzyszenie Strzebielinek, ul. Lutniowa 40, 80-298 Gdańsk).

W skład Zarządu weszli: Roman Bielecki – prezes, Jan Skiba – wiceprezes, Krzysztof Gąsior – wiceprezes, Jarosław Rypniewski – członek.

Zgodnie ze statutem do Stowarzyszenia mogą należeć, oprócz osób internowanych, także ich potomkowie oraz wszyscy ci, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego”. Za główny cel członkowie stowarzyszenia stawiają sobie inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu oraz prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym. Cele te Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie spotkań, uroczystości oraz akcji patriotycznych z udziałem osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski. W planach jest też, w miarę możliwości, wspieranie członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

„Inspiracją dla członków-założycieli była działalność Andrzeja Drzycimskiego na rzecz upamiętnienia byłych internowanych w obozie w Strzebielinku. Andrzej od lat prowadził stronę internetową Strzebielinek.pl i współorganizował coroczne spotkania byłych internowanych. Ojcem chrzestnym przedsięwzięcia był Jan Skiba, który zachęcił i zmotywował kolegów do wspólnej pracy. Grupa uzyskała wsparcie i pomoc prawną Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności” – czytamy w komunikacie prasowym przesłanym przez Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

Informacje na temat aktywności Stowarzyszenia można śledzić na bieżąco na stronie Strzebielinek.pl.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej