Spotkanie internowanych w Strzebielinku: 12 sierpnia 2018

Stowarzyszenie Strzebielinek zaprasza wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały „Solidarności”, na spotkanie koleżeńskie Strzebielinkowców w Strzebielinku i w Gniewinie w niedzielę 12 sierpnia 2018 roku.

Program spotkania

12 sierpnia 2018 roku (niedziela)

godzina 10:00 – Strzebielinek, Dom Pomocy Społecznej Spotkanie przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych; przemówienia przedstawicieli Strzebielinkowców i gości; złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

godzina 11:30 Gniewino, kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika – msza św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów, która będzie transmitowana na żywo przez internet (http://www.parafia-gniewino.pl/).

godzina 13:00 Gniewino, Centrum Kultury, Sportu, Turystyki (adres: Sportowa 1, 84-250 Gniewino) – spotkanie koleżeńskie. Na poczęstunek zaprasza Gmina Gniewino.

Wolne forum: dyskusja i przemówienia gości.

Podczas spotkania będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Strzebielinek. Członkowie zarządu Stowarzyszenia udostępnią chętnym deklaracje członkowskie i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

godzina 15:30 – zakończenie spotkania i zebranie danych do listy kontaktowej obecnych i tych, którzy nie mogli przybyć.

Kontakt: Jan Skiba tel.: 515 228 787, lub Roman Bielecki i Krzysztof Gąsior: strzebielinek@gmail.com

Dojazd:

Autokar spod dworca w Wejherowie o godzinie 9:00 rano. Po spotkaniu autokar odwiezie uczestników spotkania do Wejherowa.

Stowarzyszenie Strzebielinek pragnie gorąco podziękować PKS Gdynia S.A. za udostępnienie autokaru.

Przypomnijmy, że Ośrodek Odosobnienia w Strzebielinku funkcjonował od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. na terenie zakładu karnego.

Internowano w nim działaczy „S” z Regionów Gdańskiego i Słupskiego, członków Krajówki zatrzymanych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a od marca 1982 r. także związkowców z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego, przewiezionych z Potulic, od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze Zachodnie oraz internowanych przewiezionych z Białołęki.

W ośrodku przebywało łącznie 491 osób. Internowani byli tam m.in.: Lech Kaczyński, Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błaszczyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska. Po uzyskaniu skierowania do szpitala kilka osób uciekło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Opiekę duszpasterską nad internowanymi sprawował ks. Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Polskiego z Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku był jednym z czterdziestu obozów dla działaczy opozycji uznanych za niebezpiecznych dla porządku przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego uruchomionych wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Kolejne 9 junta WRON utworzyła w kolejnych miesiącach.

Do Stowarzyszenia Strzebielinek mogą należeć, oprócz osób internowanych, także ich potomkowie oraz wszyscy ci, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego”. Za główny cel członkowie stowarzyszenia stawiają sobie inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu oraz prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym. Informacje na stronie www.strzebielinek.pl.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej