Spotkanie w Strzebielinku 13 sierpnia. Przynieś owoce zamiast kwiatów

Stowarzyszenie Strzebielinek zaprasza wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały „Solidarności”, na Spotkanie Koleżeńskie Strzebielinkowców w Strzebielinku i w Gniewinie w niedzielę 13 sierpnia 2017 roku. Byli internowani proszą, aby zamiast kwiatów pod tablicą pamiątkową przynieść świeże owoce dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Program spotkania

Godzina 10:00 Strzebielinek, Dom Pomocy Społecznej

Spotkanie przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych. Byli internowani proszą, aby zamiast kwiatów pod tablicą pamiątkową przynieść świeże owoce dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Godzina 11:30 Gniewino, Kościół parafialny św. Józefa Rzemieślnika

Msza św. w intencji Ojczyzny i zmarłych Kolegów.

Godzina 13:00 Gniewino, Hotel Mistral Sport, Restauracja Hotelowa (ul. Sportowa 5, Gniewino) – spotkanie koleżeńskie. Wolne forum: dyskusja i przemówienia gości. Proponujemy swobodny format wypowiedzi na dowolne tematy. Pamiętajmy jednak, że spotkanie ma charakter koleżeński i w związku z tym, każdemu z nas należy się szacunek, zatem jest prośba o unikanie tematów związanych z bieżącymi wojnami politycznymi. Skupmy się na tym co nas łączy, a nie na tym co nas dzieli. Łączy nas Solidarność.
Podczas spotkania będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Strzebielinek. Członkowie zarządu Stowarzyszenia udostępnią chętnym deklaracje członkowskie i postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Godzina 15:30
Zakończenie spotkania.

Dojazd: Autokar spod dworca w Wejherowie o godzinie 9. Po spotkaniu autokar odwiezie uczestników do Wejherowa. Kontakt: Jan Skiba tel.: 515 228 787 i strzebielinek@gmail.com

Przypomnijmy, że Ośrodek Odosobnienia w Strzebielinku funkcjonował od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. na terenie zakładu karnego. Internowano w nim większość działaczy „S” z Regionów Gdańskiego i Słupskiego, członków Krajówki zatrzymanych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a od marca 1982 r. także związkowców z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego, przewiezionych z Potulic, od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze Zachodnie oraz internowanych przewiezionych z Białołęki.

W ośrodku przebywało łącznie 491 osób. Internowani byli w nim także m.in.: Lech Kaczyński, Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błaszczyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska.

Po uzyskaniu skierowania do szpitala kilka osób uciekło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Opiekę duszpasterską nad internowanymi sprawował ks. Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Polskiego z Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku był jednym z czterdziestu obozów dla działaczy opozycji uznanych za niebezpiecznych przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego uruchomionych wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Kolejne 9 junta utworzyła w kolejnych miesiącach.

Zgodnie ze statutem niedawno zarejestrowanego Stowarzyszenia Strzebielinek mogą należeć, oprócz osób internowanych, także ich potomkowie oraz wszyscy ci, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego”. Za główny cel członkowie stowarzyszenia stawiają sobie inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu oraz prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym.

Cele te Stowarzyszenie realizuje między innymi poprzez organizowanie spotkań, uroczystości oraz akcji patriotycznych z udziałem osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski. W planach jest też, w miarę możliwości, wspieranie członków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wymagają pomocy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej