Poświęcenie Sztandaru Stowarzyszenia Strzebielinek

Stowarzyszenie Strzebielinek zwraca się do wszystkich, którym wciąż bliskie są ideały Solidarności, o udział w uroczystej mszy świętej w dniu 16 grudnia 2018 roku, o godzinie 12.30 w bazylice świętej Brygidy w Gdańsku. Podczas mszy poświęcony zostanie sztandar Stowarzyszenia Strzebielinek.

Sztandar ufundowany został przez członków i sympatyków stowarzyszenia, byłych internowanych, różne struktury NSZZ „Solidarność” i inne organizacje społeczne i polonijne. Pełna lista fundatorów znajduje się na stronie internetowej www.Strzebielinek.pl.

Stowarzyszenie Strzebielinek skupia nie tylko byłych internowanych i ich potomków, ale też tych wszystkich, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego” (według statutu). Zarząd Stowarzyszenia konsekwentnie forsuje formułę organizacji otwartej na wszystkich, funkcjonującą ponad bieżącymi podziałami politycznymi. Jest to konieczne z uwagi na ogromną różnorodność poglądów politycznych naszego środowiska.

Uroczystość poświęcenia sztandaru w dniu 16 grudnia 2018 roku w bazylice świętej Brygidy w Gdańsku będzie symbolicznym znakiem jedności i ciągłości tradycji NSZZ „Solidarność”.

Na koniec, przypomnijmy też słowa Ojca Świętego Franciszka: „….zgoda, pomimo różnorodności poglądów, jest pewną droga do osiągnięcia dobra wspólnego całego narodu polskiego”.

Zarząd Stowarzyszenia Strzebielinek

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej