Matka Boska Strzebielińska

Działacze opozycji wobec PRL, członkowie „S”, internowani w stanie wojennym w ośrodku internowania w Strzebielinku nieopodal Wejherowa, spotkali się w dawnym miejscu odosobnienia w niedzielę 11 grudnia br. by wspominać i złożyć hołd kolegom, którzy już odeszli. Symboliczny wymiar miało przekazanie do miejscowej parafii w Gniewinie obrazu Matki Boskiej Strzebielińskiej, który namalował jeden z internowanych.

Podczas uroczystości m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” i Andrzej Drzycimski, inicjator spotkań w Strzebielinku, złożyli kwiaty pod tablicą z listą nazwisk blisko pięciuset internowanych po 13 grudnia „solidarnościowców”, głównie z dawnego województwa gdańskiego i toruńskiego.

– Jest to szczególne miejsce. Jest tutaj ślad naszej pamięci, jest tablica i plansza informacyjna o tym miejscu.  Za tym murem przesiadywało łącznie 501 osób bez wyroku, skazanych, dlatego, że chcieli zbudować  nadzieję w naszym kraju. Ta nadzieja miała swoje imię. Nazywała się Solidarność – mówił podczas uroczystości Andrzej Drzycimski.

W trakcie nabożeństwa w gniewińskim kościele św. Józefa Rzemieślnika byli internowani przekazali tej parafii obraz Matki Boskiej Strzebielińskiej. Wizerunek Maryi amalował w strzebielińskim obozie w 1982 r. zmarły przed trzema laty artystamalarz Antoni Szymkowski z Torunia.

ASG

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej