Społeczni inspektorzy pracy są tam, gdzie są związki zawodowe

O społecznych inspektorach pracy rozmawiamy
ze Stefanem Gawrońskim z Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”.

– Czym zajmują się społeczni inspektorzy?

– Sprawami mającymi na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Mogą również sprawdzać, po otrzymaniu zgody pracownika, w jaki sposób pracownicy są wynagradzani. To podstawowe uprawnienia inspektorów, którzy oprócz tego mogą także dokonywać wpisów w księdze zaleceń i wniosków – gdy są zgłoszenia od pracowników lub inspektor sam to stwierdzi w sprawie działań niezgodnych z przepisami, a pracodawca nie chce usunąć tych niedociągnięć.

– Czy takie wpisy zdarzają się często czy sporadycznie?

– Niektórzy inspektorzy informują nas, że wystarczy zasygnalizować problem, porozmawiać z pracodawcą i, jeśli nie jest to zbyt kosztowne, sprawa jest rozwiązywana. Ale gdy SIP rozmawia z pracodawcą i nie przynosi to efektów, a może wystąpić zagrożenie życia i zdrowia pracowników następuje wpis do księgi razem ze wskazaniem terminu naprawienia niedociągnięcia. Jeśli przedsiębiorstwo nie wywiąże się z tego, może zostać ukarane przez Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście pracodawca ma prawo odwołać się od nałożonej kary.

– Od czego zależy czy w zakładzie pracy jest społeczny inspektor?

– Od tego, czy działają tam związki zawodowe. Tylko w tych zakładach, w których są, może powstać społeczna inspekcja pracy. To związki organizują wybory inspektorów oraz kierują ich pracą. Każdy zakładowy SIP jest zobowiązany do przygotowywania dla związków rocznych planów pracy, udostępniania ich do wglądu i zatwierdzania bądź wprowadzenia zmian.

– Region Gdański NSZZ „Solidarność” na bieżąco szkoli społecznych inspektorów. Jak często odbywają się takie szkolenia?

– W przypadku nowo wybranych SIP-ów organizujemy czterodniowe szkolenie po zebraniu się grupy osób. Dla osób, które już są społecznymi inspektorami spotkania szkoleniowe odbywają się co miesiąc w okresie od października do czerwca. Zapraszamy wówczas inspektorów z PIP, przedstawicieli ZUS, straży pożarnej, sanepidu, czy np. urzędu dozoru technicznego albo inspekcji ochrony środowiska. Są to instytucje, których zakres działań jest związany z tym, co się dzieje w zakładach pracy.

(TM)

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej