W jakim celu przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?

Kiedy zatrudnia się nowego pracownika w firmie, należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch równie ważnych części: szkolenia ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa, czym jest instruktaż stanowiskowy.

Według przepisów instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku u:

 • nowo zatrudnionych pracowników,
 • pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy,
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Szkolenie ma formę instruktażu odbywającego się na stanowisku, na którym będzie pracować zatrudniona osoba. Gdy pracownik wykonuje swoją pracę na różnych stanowiskach pracy, musi odbyć instruktaż stanowiskowy, na każdym z tych stanowisk.

Instruktaż stanowiskowy musi trwać co najmniej 8 godzin. Ale o dokładnym czasie jego trwania, decydują takie czynniki jak:

 • przygotowanie zawodowe pracownika;
 • staż pracy pracownika;
 • rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy;
 • zagrożenia na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać swoją pracę.

Instruktaż stanowiskowy ma za zadanie przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Podczas tego szkolenia, pracownik dowiaduje się o:

 • występujących czynnikach środowiska pracy na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu;
 • ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
 • sposobach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;
 • metodach bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami lub pracodawcę. Wyłącznie w sytuacji, gdy posiadają one odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Dzieje się tak, ponieważ osoba szkoląca posiada wiedzę na temat danego stanowiska pracy oraz ma przebyte szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Ponadto na karcie szkolenia powinno być wskazane imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż oraz musi zostać złożony podpis kierownika komórki organizacyjnej. Wypełniona karta szkolenia wstępnego BHP, powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika w części B.

Przeprowadzenie pracownikowi instruktażu stanowiskowego jest jednym z obowiązków wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki niemu zatrudniony zdobędzie wiedze na temat warunków w jakich będzie wykonywał swoją pracę. Informację o odbyciu takiego szkolenia należy zawrzeć w karcie szkolenia wstępnego BHP.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-instruktaz-stanowiskowy

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej