W jaki sposób pracodawca powinien spełnić obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?

Dostęp do środków higieny osobistej powinien być zapewniony każdemu pracownikowi bez względu na stanowisko oraz formę zatrudnia. Pracodawcy, którzy nie wypełnią tego obowiązku łamią przepisy kodeksu pracy.

W drodze rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia środków higieny osobistej w zakresie oraz ilości odpowiedniej względem wykonywanego stanowiska oraz stopnia zanieczyszczenia ciała w związku z wykonywaną pracą. Oznacza to, że zatrudniając pracowników wykonujących prace fizyczne pracodawca ma więcej obowiązków względem nich na gruncie zapewnienia środków czystości aniżeli względem pracowników biurowych. Nie oznacza to jednak, że zatrudniając pracowników na stanowiskach, które nie powodują zabrudzeń pracodawcy są zwolnieni z tego obowiązku. Wręcz przeciwnie – każdy pracownik ma prawo do umycia rąk w ciągu dnia pracy i to w nieograniczonej ilości.

Kodeks pracy oraz wydane akta wykonawcze jednoznaczenie nie regulują rodzaju środków higieny osobistej, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom. W związku z tym, powinien on sam ustalić zakładowe normy oraz zawrzeć je w regulaminie pracy lub zarządzeniu pracodawcy. Co do zasady, nie dopuszczalna jest wypłata ekwiwalentu za przysługujące pracownikowi środki higieny osobistej.

Dla pracowników fizycznych koniecznością jest wydanie tradycyjnego mydła oraz ręczników. Z kolei, nie jest to konieczne w przypadku pracowników administracyjno – biurowych. W ich przypadku pracodawca wypełni dany obowiązek gwarantując środki czystości, z których każdy pracownik będzie mógł skorzystać w ogólnodostępnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych. Należy przez to rozumieć dozowniki z mydłem do umycia rąk przy umywalkach, ręczniki papierowe bądź tekstylne lub suszarki do rąk czy papier toaletowy.

Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej to również konieczność odpowiedniego wygospodarowania oraz urządzenia pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, tj.:

  • szatnie,
  • umywalnie,
  • pomieszczenia z natryskami,
  • ustępy,
  • jadalnie z wyjątkiem stołówek,
  • pomieszczenia do wypoczynku,
  • pomieszczenia do ogrzewania się pracowników,
  • pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazek-zapewnienienia-pracownikom-srodkow-higieny-osobistej

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej