Na czym polega ergonomiczna praca w domu?

Konieczność stosowania zasad ergonomii podczas pracy zdalnej w czasach pandemii COVID-19 jest kluczowa, bowiem jej brak może zwiększać ryzyko utraty zdrowia przez pracowników. Pracodawcy powinni rozważyć jak zniwelować potencjalne problemy ergonomiczne stanowiska pracy.

Osoby, które nie mają doświadczenia w pracy zdalnej, często nie potrafią poprawnie i zgodnie z zasadami ergonomii zorganizować stanowiska pracy. Zdarza się, że w domu po prostu brakuje na to miejsca. Małe mieszkanie może pełnić funkcję zarówno jadalni, kuchni i sypialni, w którym nie ma przestrzeni na biurko i krzesło.

Pracodawca w tej kwestii ma obowiązek:

  • zapewnić informację i szkolenia w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa, szczególnie istotnych dla pracowników w ramach pracy w domu (np. ergonomia, praca w izolacji, ogólne kwestie bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego);
  • przekazać informację na temat ogólnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, w tym dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo innych;
  • kontrolować, czy pracownicy znają i stosują się do istniejącej polityki firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym do procedur zgłaszania wypadków przy pracy, złego stanu zdrowia lub wszelkich obaw związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem;
  • wprowadzić do zasad polityki bezpieczeństwa i zdrowia firmy zapisów dotyczących pracy w domu podczas obowiązywania pracy zdalnej;
  • zapewnić bieżącą ocenę stanowisk pracy pracowników oraz monitorować warunki ergonomiczne (przy zachowaniu potrzeby prywatności pracowników w domu);
  • przygotować propozycję szkolenia z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa umożliwiających zmianę nawyków pracy i poprawę fizycznego środowiska pracy w domu.

Źródło: https://www.seka.pl/ergonomiczna-praca-w-domu/

Źródło: „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych”, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej