Mobbing w miejscu pracy – jak odróżnić krytykę od nękania?

Z ustawowej definicji mobbingu wynika, że:

  • polega on na wrogim i nieetycznym zachowaniu,
  • zachowanie mobbingowe jest kierowane w sposób systematyczny,
  • mobbing jest wykonywany przez jedną lub więcej osób głównie przeciwko jednej osobie,
  • osoba względem, której stosuje się mobbing staje się bezradna i bezbronna, pozostając w tej pozycji poprzez działania mobbingowe o charakterze ciągłym.

O mobbingu można mówić dopiero wówczas, gdy sytuacje powtarzają się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy czas.

Nawet jeśli jest niesprawiedliwa to incydentalna krytyka pracownika nie może być kwalifikowana jako mobbing. Samopoczucie pracownika, iż podejmowane wobec niego działania i zachowania mają charakter mobbingu, nie są wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje.

Trzeba mieć na uwadze, że stosunek pracy zakłada pracę pod kierownictwem pracodawcy. Wykonywanie czynności kontrolnych może zatem wymagać od niego podejmowania takich działań, które niekoniecznie mogą być komfortowe dla pracownika np. zwrócenie mu uwagi. Takie działania wobec pracownika naturalnie mogą się łączyć się dla niego ze stresem, nie oznacza to jednak od razu szykanowania pracownika.

Dlatego też, nie będzie mobbingiem krytyka dokonana przez pracodawcę w sposób obraźliwy, mający na celu zdyskredytowanie pracownika, jeśli będzie miała charakter tylko jednorazowy. Co więcej, mobbingiem nie będzie także krytyka, która wywołuje u pracownika obniżone poczucie przydatności zawodowej i poczucie poniżenia. Nawet używanie wulgaryzmów i niekulturalna forma krytyki pracownika przez osobę działającą w imieniu pracodawcy nie będzie uznana za mobbing, jeśli wypowiedzi szefa są merytoryczne, odnoszą się do sposobu wykonywania pracy i mieszczą się w prawie do oceny realizowanych zadań.

Warto jednak podkreślić, że każdy pracownik zasługuje na przyjazne środowisko pracy, zaś działania, które wywołują stres mogą nie tylko znacząco pogorszyć jego wydajność w pracy, ale również doprowadzić do pogorszenia samopoczucia oraz samooceny. Gdy mamy wątpliwości w zakresie etyki działań przełożonych względem naszej osoby warto przedyskutować ten temat ze specjalistą prawnym.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mobbing-w-pracy-jak-odroznic-krytyke-od-nekania

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej