Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy?

Statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo poważnego wypadku w pracy jest wyższe w przypadku osób w wieku 18–24 lat niż starszych pracowników. Młodsi pracownicy mogą być narażeni na złe warunki pracy, prowadzące do rozwoju chorób zawodowych jeszcze w młodości lub na późniejszym etapie życia.

Młodym pracownikom może brakować doświadczenia, a często również dojrzałości fizycznej i psychicznej. Nie zawsze traktują oni poważnie zagrożenia. Wśród innych czynników, które narażają młodych ludzi na większe ryzyko, można wymienić:

  • niedostateczne umiejętności i przeszkolenie,
  • brak świadomości swoich praw i obowiązków pracodawcy,
  • brak pewności siebie, aby wypowiadać swoje opinie,
  • niedostrzeganie przez pracodawców konieczności zapewnienia młodym pracownikom dodatkowej ochrony.

EU-OSHA opracowuje dane statystyczne, monitoruje zagrożenia dla młodych ludzi i wspiera wymianę dobrych praktyk w celu zapewnienia ochrony tej grupy wiekowej w miejscu pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników. Zatrudnienie młodej osoby powinno być poprzedzone oceną ryzyka i wprowadzeniem środków ochrony.

Młodym pracownikom należy zapewnić odpowiednią pracę, szkolenie i nadzór. Pracodawcy powinni wspierać silną kulturę bezpieczeństwa i angażować młodych pracowników w kwestie bezpieczeństwa. W przypadku pracowników w wieku poniżej 18 lat zastosowanie mają szczególne zasady.

Dyrektywa Rady 94/33 /WE ustanawia obowiązki prawne pracodawców. Obowiązki te zostały określone w przepisach poszczególnych państw członkowskich. Dobrym źródłem porad są krajowe organizacje BHP i związki zawodowe.

Źródło: https://osha.europa.eu/pl/themes/young-workers 

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej