Koronawirus a szkolenia BHP pracowników

Przed epidemią szkolenia BHP organizowane były najczęściej w siedzibie pracodawcy, w obecności pracownika oraz osoby szkolącej. Obecnie, ze względu na zalecenia ograniczania kontaktów międzyludzkich oraz rekomendowanie izolacji społecznej, możliwość organizowania szkoleń BHP została znacznie utrudniona. Temat ten został uregulowany jednak w przepisach, które starają się wychodzić naprzeciw dynamicznie zmieniającej się sytuacji na gruncie spraw pracowniczych. Obecnie nie ma wątpliwości, że pracodawca może przeprowadzić szkolenie BHP zdalnie, jednakże za wyjątkiem określonych grup pracowników, co do których nadal konieczne jest przeprowadzenie bezpośredniego szkolenia BHP.

Należy zaznaczyć, że w czasie epidemii pracodawca nadal ma obowiązek odpowiedniego przeszkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem danego pracownika do pracy. Bez takiego przeszkolenia pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Natomiast w Tarczy Antykryzysowej wskazano, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jest to znaczne ułatwienie niemniej w zapisach Tarczy Antykryzysowej wskazuje jednocześnie na stanowiska, na których nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj.:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W odniesieniu do szkoleń okresowych, w Tarczy Antykryzysowej przewidziano wydłużenie terminu na przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  • okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  • w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/newsletter-strefa-pracodawcy-podatki-i-prawo/koronawirus-a-szkolenie-BHP-pracownikow-i-medycyna-pracy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej