Kiedy pracodawca powinien zapewnić posiłki?

Pracodawca zatrudniający pracowników do pracy w warunkach szczególnie uciążliwych, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, powinien zapewnić im jeden gorący posiłek, który musi być odpowiednio zbilansowany. Powinien zawierać do 55% węglowodanów, około 30-35% tłuszczów, 15% białek i sporą wartość kaloryczną, czyli minimum 1000 kcal.

Jak widać, nie jest to posiłek bardzo dietetyczny, ale taki też nie powinien być, ponieważ jest przeznaczony tylko dla tych pracowników, którzy wykonują ciężką, fizyczną pracę. Dokładne omówienie przypadków, w których należy zapewnić gorący posiłek, znajdujemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Posiłki należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
    • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C  lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C ,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
    • pod ziemią,
    • związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/bezpieczne-warunki-pracy-posilki/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej