Kiedy należy zrobić zgłoszenie do Sanepidu?

Państwowa Inspekcja Sanitarna nazywana zwyczajowo Sanepidem jest instytucją zajmującą się nadzorem nad warunkami higienicznymi w wielu dziedzinach. Przedsiębiorstwa bezpośrednio i pośrednio związane z wyżywieniem oraz gastronomią, aby działać legalnie, muszą uzyskać wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.

O możliwości kontroli zakładu przez Sanepid decyduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2004 roku dotyczące higieny środków spożywczych. Przepisy obejmują kwestie dotyczące pomieszczeń służących do produkcji żywności. Istnieje kilka kategorii zakładów, które wymagają zgłoszenia do Sanepidu, by mogły zostać skontrolowane pod kątem spełniania wytycznych wynikających z tego rozporządzenia. Należą do nich:

  • Zakłady produkujące lub sprzedające żywność, która nie ma pochodzenia zwierzęcego
  • Zakłady sprzedające produkty pochodzenia zwierzęcego nie podlegające kontroli weterynaryjnej
  • Zakłady działające na rynku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Zakłady produkujące bądź sprzedające żywność zawierającą produkty spożywcze zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i niezwierzęcego

Jednak zanim nastąpi zgłoszenie do Sanepidu, warto upewnić się, czy jest ono konieczne, ponieważ część przedsiębiorstw i zakładów jest zwolniona z takiego obowiązku, a ich lista jest dość długa. Znajdują się na niej między innymi zakłady korzystające z automatów do sprzedaży żywności, przedsiębiorstwa handlujące na niedużą skalę na targu lub w lokalnym sklepie, gospodarstwa agroturystyczne, sklepy zielarskie czy sprzedające żywność z długą datą przydatności do spożycia. Obowiązek zgłoszenia do Sanepidu nie dotyczy również food trucków, jeżeli zyskały analogiczne pozwolenie w innym kraju Unii Europejskiej. Jednak planując otwarcie restauracji, baru lub innego punktu gastronomicznego należy się liczyć z koniecznością zgłoszenia do Sanepidu.

Zgłoszenia do Sanepidu należy dokonać co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia działalności. Wniosek może być złożony na trzy sposoby – poprzez wizytę w urzędzie, listownie, albo elektronicznie. Zgłoszenia do Sanepidu są przyjmowane przez powiatowe oraz graniczna stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ten drugi przypadek dotyczy wyłącznie terenów na przejściach granicznych, lotniskach i w portach morskich. Po złożeniu wniosku podlega on ocenie urzędu. Jeśli posiada braki formalne, przedsiębiorca ma na ich uzupełnienie 7 dni.

Po dokonaniu zgłoszenia do Sanepidu w zakładzie odbywa się kontrola przeprowadzana przez urząd. Weryfikacji podlegają między innymi stan techniczny lokalu, sposób przechowywania produktów, a także przeszkolenie personelu oraz posiadanie przez pracowników wymaganych zaświadczeń. Zgłoszenie do Sanepidu kończy się pomyślnie, jeżeli zakład spełnia wszystkie wymagania. Przedsiębiorca otrzymuje wówczas bezwarunkowe zatwierdzenie do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu. Zdarza się, że kontrolerzy znajdują w zakładzie drobne uchybienia, jednak zakład spełnia wszystkie wymagania dotyczące wyposażenia i warunków. W takim przypadku przedsiębiorca uzyskuje warunkowe zatwierdzenie zakładu, które jest ważne przez trzy miesiące. W tym czasie można złożyć ponowne zgłoszenie do Sanepidu, a w ciągu trzech miesięcy odbędzie się kolejna kontrola.

Odmowa zatwierdzenia zakładu następuje natomiast, jeżeli kontrolerzy znajdą w nim poważne nieprawidłowości. Przedsiębiorca, który przeszedł kontrolę pomyślnie otrzymuje stosowne zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru. Jest ono wydawane w ciągu 14 dni. Warto pamiętać o bezwarunkowym przestrzeganiu przepisów, ponieważ w przyszłości Sanepid może przeprowadzać w zakładzie zapowiedziane i niezapowiedziane kontrole.

Zgłoszenie do Sanepidu jest usługą bezpłatną, ale tylko w przypadku, gdy kontrolerzy nie dostrzegą żadnych nieprawidłowości. W przeciwnym razie przedsiębiorca ponosi opłaty w wysokości 52 zł za rozpoczęcie kontroli oraz 17 zł za każdą godzinę jej trwania.

Przestrzeganie wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinno być umotywowane nie tylko wiernością wobec obowiązkowych wymagań, ale również chęcią świadczenia usług najwyższej jakości z troską o konsumenta.

Źródło: https://www.seka.pl/zgloszenie-do-sanepidu/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej