Jakie są zasady bezpiecznej pracy na drabinie przenośnej?

Prace wykonywane na drabinie i z drabiny zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego przed przystąpieniem do pracy z nimi należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

Drabina stanowi podstawowy sprzęt do pracy na wysokości. Dla przypomnienia pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Z kolei praca na wysokości jest uznawana za pracę niebezpieczną. Należy jednak mieć na uwadze, iż drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze tylko w warunkach, kiedy użycie bardziej bezpiecznego sprzętu (np. podestów roboczych) nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka lub krótkotrwałego wykonywania pracy.

Zasady ogólne bezpieczeństwa pracy na drabinie:

Przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznego korzystania z drabiny.

Bezpieczne korzystanie z drabiny można zapewnić przez:

 • właściwy dobór drabiny do wykonywanej pracy,
 • każdorazowe przeglądy jej stanu technicznego,
 • prawidłowe użytkowanie sprzętu,
 • podjęcie odpowiednich środków ostrożności.

Drabina przenośna powinna być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo  użytkownika oraz osób przebywających w pobliżu.

W przypadku wykorzystywania drabiny wieloczęściowej łączonej lub wysuwanej, nie wolno dopuścić do przemieszczana się różnych części względem siebie. Przede wszystkim drabiny nie wolno przeciążać – waga użytkownika wraz z wyposażeniem nie może przekraczać nośności drabiny określonej przez producenta.

Do obowiązków użytkownika należy dostosowanie się do oznaczeń i informacji o bezpiecznych sposobach użytkowania, znajdujących się na drabinie.

Do prac na drabinie należy zakładać odzież roboczą. Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać. Jeżeli chodzi o obuwie, to powinno zakładać się pełne buty z podeszwą antypoślizgową.

Przy pewnych czynnościach związanych z wykorzystaniem drabiny powinno się także używać rękawic roboczych i hełmu ochronnego z aktualnym terminem użytkowania (określonym przez producenta) oraz innych środków ochrony indywidualnej, w zależności od występujących zagrożeń.

Zasady korzystania z drabiny przystawnej

 • Przed użyciem drabiny należy każdorazowo sprawdzić jej stan techniczny.
 • Należy upewnić się czy podłoże, na którym stawia się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie.
 • Należy właściwie zamocować i zabezpieczyć drabinę przed poślizgiem. W tym celu trzeba znaleźć mocny punkt podparcia dla górnej części drabiny i zabezpieczyć oba górne końce podłużnic. Zabronione jest opieranie drabiny np. o plastikową rynnę.
 • Górna krawędź drabiny powinna wystawać minimum 75 cm ponad poziom, na który prowadzi, chyba, że zastosowano inne zabezpieczenie przed upadkiem np. zapewniono bezpieczny i stabilny uchwyt do rąk.
 • Drabinę należy ustawić pod kątem 65° do 75°.
 • Jeśli drabina jest rozstawiana obok słupów lub rur, należy ją do nich przymocować.
 • Należy użyć stabilizatora znajdującego się u dołu drabiny, aby zabezpieczyć ją przed przewróceniem.
 • W trakcie pracy na drabinie może przebywać tylko jedna osoba.
 • Wchodzić i schodzić należy tylko przodem do drabiny, trzymając się rękoma szczebli, a nie podłużnic. Podczas wchodzenia szczeble powinno trzymać się nachwytem.
 • Należy pamiętać o trzech punktach podparcia na drabinie – dwie stopy i dłoń lub dwie dłonie i stopa, powinny stykać się z drabiną.
 • Należy unikać wnoszenia i znoszenia ciężkich przedmiotów po drabinie – maksymalne obciążenie wynosi 10 kg.
 • Podczas wchodzenia nie wolno wnosić nic na rękach. Do przenoszenia narzędzi, wyposażenia lub drobnych przedmiotów należy używać np. toreb lub pasów narzędziowych. Szczeble należy chwytać dłońmi.
 • Nie wolno stać na jednym z trzech najwyższych szczebli drabiny przystawnej, chyba że na ostatnim szczeblu zapewniono zabezpieczenie przed upadkiem, np. uchwyt dla rąk. Sprzączka paska powinna znajdować się pomiędzy podłużnicami drabiny, a obie stopy powinny stać na tym samym szczeblu. Nie należy wychylać się poza obrys drabiny.

Zasady korzystania z drabiny rozstawnej

 • Przed użyciem drabiny należy sprawdzić każdorazowo jej stan +techniczny.
 • Należy sprawdzić czy podłoże, na którym stawia się drabinę jest równe, twarde i nieśliskie.
 • Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do pełnego rozstawienia drabiny.
 • Drabinę należy rozstawić tak, aby zabezpieczanie w postaci np. łańcuszka czy linki, było całkowicie napięte. Dodatkowo należy zapewnić mechanizmy blokujące.
 • Nie należy podczas pracy stać okrakiem na szczycie drabiny.
 • Korzystając z drabiny nie wolno stać na jednym z dwóch najwyższych szczebli drabiny, chyba że jest wyposażona w bezpieczny uchwyt dla rąk.
 • Nie należy wykonywać pracy, stojąc bokiem do drabiny.
 • Drabina powinna być ustawiona tak, aby możliwe było dosięgnięcie żądanego miejsca bez potrzeby nadmiernego wychylania się.

Źródło: https://asystentbhp.pl/bezpieczenstwo-pracy-na-drabinie-przenosnej/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej