Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie niskich temperatur?

Przepisy BHP jasno regulują warunki, w jakich powinna odbywać się praca w niskich temperaturach. W większości przypadków warunki te muszą być dostosowane do jej rodzaju i trybu. W pozostałych przypadkach, gdy praca odbywa się poza budynkiem zamkniętym, przepisy określają ilość i długość przerw oraz posiłki regeneracyjne.

Prawo pracy i przepisy BHP określają minimalną oraz maksymalną temperaturę dla pracowników, którzy wykonują swoją pracę, gdy siedzą lub są w ruchu.

Dla pracowników biurowych i wykonujących swoją pracę w pozycji siedzącej minimalnie powinna wynosić ona w pomieszczeniu – zarówno latem, jak i zimą – 18°C. W przypadku lata nie powinna przekraczać 24°C, w przypadku zimy – 22°C.

Temperatura minimalna dla pracowników pracujących na halach produkcyjnych lub wykonujących swoją pracę w ruchu nie powinna być niższa niż 14°C. W tym przypadku nie określa się maksymalnych warunków ciepła w trakcie wykonywania swoich zadań.

Temperaturę pracy w pomieszczeniach biurowych oraz na halach produkcyjnych określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 roku. Znajduje się ono w Dz.U. z 2003 r.

Przepisy określają, w jakich warunkach i na jakich zasadach pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki podczas zimowych miesięcy poza budynkiem, na wolnej przestrzeni.

Jako pracodawca masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom:

  • Odpowiednią odzież ochronną, która jest jednocześnie właściwie ocieplona. Odzież powinna być certyfikowana i przystosowana do pracy w określonych warunkach i temperaturach.
  • Dostęp do ciepłych napojów w nieograniczonym stopniu. Dotyczy to pracy na wolnej przestrzeni, gdy temperatura spada poniżej 10°C.
  • Posiłki regeneracyjne, gdy pracownicy wykonują swoje obowiązki na wolnej przestrzeni, a ich ubytek kaloryczny jest większy niż 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.
  • Pomieszczenie, w którym pracownik odbywa przerwę w pracy lub w którym przebywa na czas ogrzania się. Temperatura nie powinna być niższa niż 16°C.

Praca w warunkach zimowych wiąże się również z pewnymi ograniczeniami. Wynikają one z zagrożeń, jakie niesie wykonywanie zadań podczas niskich temperatur, silnych wiatrów i często intensywnych opadów. Gdy prędkość wiatru przekroczy 10 m/s, pracownik nie powinien wykonywać zadań na: rusztowaniach, podestach, żurawiach czy stanowiskach pracy, które ustawione są na wysokościach, przymocowane do konstrukcji budynku lub innych elementów.

Poprzez kupno odpowiedniej odzieży roboczej, zapewnienie dostępu do ciepłych napojów oraz posiłków regeneracyjnych zapewniasz swoim podwładnym właściwe warunki. 

Przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z BHP, szczególnie tych dotyczących pracy w warunkach zimowych wymaga nie tylko ich znajomości, ale również wiedzy i doświadczenia.

Źródło: https://inzynieriabhp.pl/obsluga-bhp-niskie-temperatury/ 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej