Jakie są zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa?

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią chorób spowodowanych nowym koronawirusem COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] wydała zestaw zaleceń dla pracodawców mających na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa w zakładach pracy (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19″ z 27 lutego 2020 r. dostępny na https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_4).

WHO zachęca do przestrzegania podstawowych zasad higieny. W tym celu należy przede wszystkim regularnie czyścić wszelkie powierzchnie środkami dezynfekującymi. Dotyczy to nie tylko biurek czy stołów, ale również powierzchni takich jak klawiatury, myszki komputerowe, telefony itp. Jeżeli firma zleca sprzątanie zakładu pracy zewnętrznemu podmiotowi, warto zweryfikować, jakimi środkami higienicznymi ona dysponuje i czy odpowiednio wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Kolejny istotny aspekt dbania o higienę to prawidłowe mycie rąk. W tym celu WHO zaleca instalację dozowników do dezynfekcji rąk oraz graficznych instrukcji, pokazujących, jak prawidłowo wykonać tę czynność. Jeśli pracodawca samodzielnie dba o wyposażenie sanitariatów, może we własnym zakresie zakupić mydło antybakteryjne i wlać je dozowników oraz dbać o stałe uzupełnianie tego płynu. Gdy podmiotem zobowiązanym do wyposażenia toalet i łazienek w środki higieniczne jest zewnętrzna firma (serwis sprzątający, zarządca budynku), warto zwrócić mu uwagę na konieczność zakupu ponadstandardowych środków higienicznych – od zapisów umowy z tym podmiotem zależy, czy taka procedura mieści się w standardowym wynagrodzeniu za te usługi, czy nasz dostawca ma prawo do żądania dodatkowych pieniędzy.

WHO zwraca również uwagę na prawidłową higienę oddechową. Zachęca się pracodawców do pokazania pracownikom grafik obrazujących prawidłową higienę oddechową oraz zapewnienia chusteczek higienicznych i maseczek dla osób, które zaczną wykazywać objawy choroby w miejscu pracy. Co istotne, zużyte środki ochronne należy wyrzucać do zamkniętych koszy na śmieci.

WHO zaleca również, aby pracownicy wykazujący nawet niewielkie objawy chorobowe (gorączka powyżej 37,3 stopni Celsjusza i kaszel o łagodnym natężeniu) pozostały w domu. Jeśli charakter obowiązków służbowych takich osób na to pozwala, można im polecić wykonywanie pracy z domu.

Podejmując decyzję o wysłaniu pracownika w podróż służbową należy przede wszystkim sprawdzić aktualny zasięg występowania nowego wirusa (np. na stronie WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  albo GIS https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ ).

Dokument WHO zaleca również, aby w miarę możliwości ograniczyć podróże służbowe pracowników szczególnie narażonych na poważne zachorowania, tj. osób starszych lub cierpiących na choroby przewlekłe. Należy mieć tu jednak na uwadze, że takie środki ostrożności nie powinny prowadzić do dyskryminacji tych pracowników. Zgodnie z polskimi przepisami pracodawca nie ma również podstaw prawnych do pytania pracownika o to, czy choruje przewlekle (jeśli pracownik posiada ważne orzeczenie lekarza dopuszczające go do pracy na danym stanowisku zakłada się, że jest zdolny do pracy). Tym samym realizacja tego zalecenia może być w praktyce utrudniona. Jeśli jednak pracownik sam poinformuje przełożonego, że w związku ze swoim wiekiem lub stanem zdrowia wolałby unikać podróży służbowych do miejsc, gdzie występuje nowy wirus, pracodawca może wziąć pod uwagę te okoliczności i zdecydować o odwołaniu podróży lub wysłaniu w nią innego pracownika.

Pracownik wracający z podróży do miejsca występowania wirusa powinien przez 14 dni monitorować swój stan zdrowia. W razie wystąpienia objawów chorobowych powinien zostać w domu i zgłosić się do odpowiednich organów służby zdrowia informując o podróży i występujących symptomach.

Źródło: https://www.rp.pl/Kadry/303049972-Koronawirus-zalecenia-WHO-dla-pracodawcow-w-celu-zwalczania-rozprzestrzeniania-sie-wirusa.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej