Jakie są zagrożenia pożarowe w obiektach wielkokubatorowych?

Obiekty wielkokubaturowe w przepisach ochrony przeciwpożarowej klasyfikowane są jako budynki produkcyjno-magazynowe. Z uwagi na prowadzone w nich procesy technologiczne i rodzaj przechowywanych materiałów występuje tam szczególne zagrożenie pożarem.

Do czynników, które w znaczący sposób przyczyniają się do powstawania pożaru zaliczamy:

  • nieuporządkowany sposób składowania materiałów,
  • nadmierna ilość opakowań z tektury, papieru, folii polietylenowej, wełny drzewnej, palet i regałów drewnianych,
  • zła lokalizacja budynków i placów składowych,
  • palna konstrukcja budynków,
  • zbyt duże powierzchnie i objętości obiektów,
  • ogólny nieład wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na placach składowych,
  • niezachowanie zasad ostrożności obchodzenia się z ogniem przez pracowników (szczególnie palaczy i spawaczy),
  • brak nadzoru nad stanem bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
  • brak lub niesprawne urządzenia alarmowe i gaśnicze.

Podstawowymi instalacjami, które powinno się zamontować w tego typu obiektach i które mają  realny wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe są: tryskaczowa i oddymiająca. Muszą one działać samoczynnie, czyli bez udziału człowieka.

Wykonanie i instalacja wszystkich urządzeń ppoż. powinna zostać wykonana zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony ppoż. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania, mogą one zostać dopuszczone do użytkowania. Ponadto w trakcie eksploatacji nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach, dokumentacji producenta należy je poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym.

Źródło: https://www.seka.pl/zagrozenia-pozarowe-w-obiektach-wielkokubaturowych/

Źródło: www.aspolska.pl  

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej