Jakie są zagrożenia i urazy głowy?

Każdy z nas wie, że głowa to „centrum dowodzenia” naszym ciałem i znajdującymi się w nim narządami. To nie prawda, że wykorzystujemy tylko 10% zdolności naszego mózgu. Prawdą jest jednak fakt, że możemy nauczyć się jak go efektywniej używać. Każda część mózgu jest odpowiedzialna za inne funkcje, ale bez którejkolwiek z nich normalne funkcjonowanie byłoby trudne.

Dlatego tak ważne jest, aby dobrze chronić naszą głowę w pracy, żeby nie doszło do poważnych urazów takich, jak:

 • zmiażdżona czaszka
 • wgniecenia czaszki
 • pęknięcia czaszki
 • kompresja kręgosłupa
 • urazy mózgu

Niestety dane statystyczne ukazują, że urazy głowy podczas wypadków przy pracy zajmują 3. miejsce zaraz po urazach kończyn. To jasna informacja, że nadal niewystarczająco dbamy o ochronę naszej głowy w pracy.

Wśród przyczyn urazów występują:

 • Zderzenia pracownika z nieruchomymi obiektami (uderzamy głową o przedmiot, konstrukcję znajdującą się w obrębie wykonywania pracy). Dochodzi tutaj zazwyczaj do powierzchownych ran czy przecięć skóry.
 • Spadające przedmioty (przedmiot, który na nas spada, jest w ruchu, my też możemy się przemieszczać). Urazy będą tym groźniejsze im większy i z im większej odległości będzie spadał przedmiot.
 • Możliwość upadku z wysokości (to my jesteśmy spadającym przedmiotem, który nie tylko nabiera rozpędu i z ogromną siłą potrafi uderzyć o ziemię, ale również możemy uderzyć o wystające po drodze elementy).
 • Zagrożenia elektryczne (łuk elektryczny, izolacja elektryczna).

Nie bez powodu przepisy jasno określają prace, przy których hełmy ochronne są wymagane.

Jest to wskazane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. w tabeli nr 2 dotyczącej rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, w tym hełmów ochronnych.

Pamiętajmy, że to pracodawca decyduje czy przy zadaniach spoza listy podanej w rozporządzeniu, nie będzie wymagał stosowania hełmu ochronnego. Może on poszerzyć listę zadań, przy której pracownik będzie musiał stosować taką ochronę.

Hełmy ochronne zaliczane są do ŚOI II kategorii. Jeśli są jednak przeznaczone do ochrony przed:

 • środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100°C,
 • upadkiem z wysokości,
 • porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

Źródło: https://horus.net.pl/blog/707-ochrona-glowy-cz-1-3–urazy-i-zagrozenia

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej