Jakie są zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy?

W branży handlowej w Polsce pracuje 3,6 mln osób, czyli 26% ogółu pracujących. Blisko dwie trzecie pracowników handlu stanowią kobiety. Sektor oferuje również wiele miejsc pracy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, oraz dla osób o niższych kwalifikacjach.

Badań dotyczących oceny wielkości i rodzaju obciążeń występujących w pracy osób zatrudnionych w handlu detalicznym na stanowiskach pracy fizycznej jest bardzo mało. Jedne z nielicznych badań dotyczące tej grupy pracowników zostały przeprowadzone przez pracowników Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Badaniami objęto grupę osób reprezentujących wszystkie stanowiska występujące w placówkach handlowych.

Z przeprowadzonych badań wynikało, że dolegliwości układu ruchu stanowią poważny problem zdrowotny u pracowników hiper- i supermarketów.

W grupie kobiet najwięcej nowych przypadków dolegliwości dotyczyło szyi (17%) oraz okolicy lędźwiowo−krzyżowej, barków i ramion (po 15 %). Dolegliwości odcinka lędźwiowo−krzyżowego skorelowane były również z wysokim poziomem stresu i zmęczeniem przewlekłym. Z kolei bóle bioder i stóp dotyczyły kobiet, które podczas pracy dużo chodziły.

Analizując, jakie czynniki związane z pracą sprzedawcy mają największy wpływ na występowanie dolegliwości, stwierdzono, że wśród kobiet były to: konieczność chodzenia z ciężarem (lub − długotrwale bez), konieczność pochylania się oraz stres.

Badania wskazują, że problem dolegliwości układu ruchu wśród pracowników hiper− i supermarketów wymaga uwagi zarówno pracodawców, jak i lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad tą grupą zawodową. Fakt, że występowanie jakichkolwiek dolegliwości zgłaszało aż 83% kobiet, a częstych dolegliwości (co tydzień lub częściej) − 63% jest bardzo niepokojący, zwłaszcza że badana grupa była relatywnie młoda (średnio 30 lat). Można oczekiwać, że z wiekiem częstość i nasilenie dolegliwości będą wzrastać.

Sprzedawcy w handlu detalicznym narażeni są na wypadki, a praca jest wyczerpująca i wymaga dużej odporności na stres. Nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne osób zatrudnionych w handlu detalicznym jest jednym z podstawowych źródeł ich niezadowolenia z pracy oraz istotną przyczyną dużej fluktuacji kadr. Oczywiście, nie w każdym przypadku zagrożenia są identyczne. W mniejszych sklepach zwykle zagrożeń jest więcej, natomiast w dużych marketach, gdzie zadania podzielone są między wielu pracowników, część zagrożeń jest specyficzna wyłącznie dla niektórych stanowisk.

Źródło: materiały CIOP i PIBŹródło: https://www.seka.pl/zagrozenia-dla-zdrowia-w-pracy-sprzedawcy/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej