Jakie są wymogi bhp w zakresie krzesła biurowego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – krzesło biurowe, podobnie jak biurko (stół), uchwyt na dokumenty i podnóżek, jest zaliczane do wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. § 4. tego rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zorganizowania stanowiska pracy z monitorem ekranowym w taki sposób, aby spełniało minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Wymagania te, zostały określone w załączniku do dokumentu.

W załączniku, który nosi tytuł Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, urzędnicy poświęcili aż osiem podpunktów na stosunkowo szczegółowe opisanie budowy i parametrów krzesła biurowego, które powinno zapewniać bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.

Według przepisów krzesło biurowe powinno posiadać:

  • stabilność, dzięki co najmniej pięciopodporowej podstawie wyposażonej w kółka jezdne;
  • oparcie i siedzisko o wymiarach zapewniających wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
  • regulację wysokości siedziska w zakresie 400 – 500 mm, licząc od podłogi;
  • regulację wysokości oparcia;
  • regulację pochylenia oparcia w zakresie 5⁰ do przodu i 30⁰ do tyłu;
  • wyprofilowane oparcie oraz siedzisko zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych;
  • możliwość obrotu wokół osi pionowej w zakresie 360⁰;
  • podłokietniki, umieszczone na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska.

Dodatkowo minister zauważa, że wszystkie mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne, proste w obsłudze oraz usytuowane w sposób umożliwiający ich obsługę w pozycji siedzącej.

W załączniku do rozporządzenia zwraca się uwagę na konieczność płaskiego, spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze w trakcie wykonywania pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. Jeśli wysokość krzesła uniemożliwia takie ułożenie, pracodawca koniecznie powinien wyposażyć miejsce pracy w podnóżek. Ale prawo do podpórki na stopy przysługuje pracownikowi nawet wówczas, gdy warunek spoczynkowego ustawienia stóp jest spełniony – wystarczy, że zgłosi takie życzenie.

Kąt pochylenia podnóżka nie powinien przekraczać 15⁰ (może też być zupełnie płaski), a jego wysokość powinna być dostosowana do cech antropometrycznych pracownika. Jego powierzchnia nie może być śliska, a sam podnóżek nie może się przesuwać w trakcie użytkowania.

Źródło: https://consido.pl/krzesla-biurowe-przepisy-bhp/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej