Jakie są wymagania dla kandydatów do pracy w BHP?

Praca w BHP to ogromna odpowiedzialność, bo przecież właśnie od niej zależy zdrowie, a nawet życie zatrudnionych przez przedsiębiorstwo pracowników. Znajomość przepisów jest tu niezwykle istotna, ale aby zająć się BHP, konieczne jest także odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w branży. Planując taką ścieżkę zawodową, należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką pracy w BHP, która nie ma wiele wspólnego z typową pracą biurową, a jest naznaczona szeregiem niezwykle istotnych obowiązków.

Pracownikiem BHP nie można stać się z dnia na dzień. Jednym z czynników, który pozwala rekrutować kandydatów, jest wykształcenie kierunkowe. Decyduje o tym prawo – konkretne ustawy i rozporządzenia.

Kształceniem służby BHP w Polsce zajmują się między innymi przeznaczone do tego szkoły policealne. Ich absolwenci mogą ubiegać się o pracę w BHP, ale bezpośrednio po maturze można też udać się na studia związane z BHP, które oferuje wiele polskich uczelni. Ich program jest doskonale dostosowany do pełnienia odpowiedzialnych obowiązków w przyszłości przez absolwentów tych kierunków. Niektóre spośród tych uczelni proponują kandydatom studia inżynierskie, których celem jest przygotowanie do pracy w służbach BHP. Absolwenci otrzymują tytuły inżynierów z zakresu BHP. Trzecie rozwiązanie to studia podyplomowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. One również przygotowują do pracy w tej branży.

O możliwości obejmowania poszczególnych stanowisk w branży BHP decyduje także staż pracy. Przepisy jasno określają, jak długie doświadczenie jest wymagane do objęcia danego stanowiska. Co ciekawe, staż pracy jest naliczany niezależnie od wymiaru etatu. Warto pamiętać, że do stażu nie wlicza się praca w oparciu o umowę cywilnoprawną, ponieważ tacy specjaliści niezależnie od wykonywanych obowiązków, z punktu widzenia prawa, są specjalistami spoza zakładu pracy. Doświadczenie w branży BHP jest bardzo istotne. Kandydat musi nie tylko doskonale znać obowiązujące przepisy, ale również zagadnienia praktyczne, wiedzieć jak odbywa się przykładowa obsługa podestów, a jak wózka widłowego.

Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą BHP mogą obejmować stanowiska inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z wymaganiami:

  • Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – takie stanowisko może podjąć osoba posiadająca przynajmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym przypadku staż wyjątkowo nie jest wymagany.
  • Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – takie stanowisko może objąć technik BHP po przynajmniej 3-letnim stażu w służbie BHP. Druga możliwość to posiadanie wykształcenia wyższego lub podyplomowego na kierunku związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. W takim przypadku staż nie jest konieczny.

Osoby związane z branżą BHP mogą także obejmować stanowiska specjalistów w tej dziedzinie. Istnieją trzy potencjalne szczeble kariery zawodowej, z których każda wiąże się z konkretnymi wymaganiami:

  • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – wymagane jest wyższe wykształcenie kierunkowe albo studia podyplomowe z zakresu BHP oraz przynajmniej roczny staż pracy w służbach;
  • Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym przypadku również wymagane jest wykształcenie kierunkowe wyższe lub podyplomowe, a także 3-letni staż pracy w służbie;
  • Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – wykształcenie wyższe lub podyplomowe kierunkowe są niezbędne, a wymagany staż pracy wynosi co najmniej 5 lat.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej