Jakie są wymagane wartości natężenia oświetlenia sztucznego dla poszczególnych stanowisk pracy?

Zgodnie z par. 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne (elektryczne) powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach

Należy ponadto pamiętać, że w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Normą regulującą wymagania względem oświetlenia jest PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. W powyższej normie w szczegółowy sposób określono wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy we wnętrzach, gdzie spotykają się potrzeby komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących. Rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE).

W celu szczegółowego określenia wymagań wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń w określonych rodzajach działalności przemysłowej należy zapoznać się z podaną normą (PN-EN 12464-1:2012).

Należy również pamiętać, że natężenie oświetlenia jest tylko jednym z parametrów mających zapewnić odpowiednie oświetlenie. Nie można również zapomnieć o takich parametrach, jak:

  • rozkład luminacji,
  • olśnienie,
  • kierunkowość światła,
  • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
  • migotanie.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/natezenie-oswietlenia-w-zaleznosci-od-precyzji-pracy,188099.html 

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej