Jakie są sposoby zmniejszenia obciążenia termicznego pracowników?

Długotrwała, intensywna praca w warunkach mikroklimatu gorącego powoduje nie tylko odczuwalny stres cieplny i zmęczenie, ale również zaburzenia w funkcjonowaniu układu krwionośnego. Stwierdzono również, że wraz ze wzrostem temperatury powietrza środowiska pracy oraz intensywności pracy rośnie liczba wypadków na stanowiskach pracy.

CIOP-PIB podaje, że w Polsce, około 20 tysięcy osób pracuje w warunkach mikroklimatu gorącego (temperatura powietrza od 25 ºC do 60 ºC, przy wilgotności względnej od 10 % do 80 %). Ma to miejsce w takich branżach jak: przemysł metalurgiczny, szklarski, górnictwo, a także w okresie letnim podczas upałów w przestrzeni otwartej.

Pracodawca ma obowiązek, wynikający z Kodeksu Pracy, na podejmowanie działań, które zlikwidują lub przynajmniej ograniczą zagrożenia powodowane przez niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy. Pracownicy powinni być informowani o negatywnych skutkach długotrwałej pracy w gorącym środowisku oraz mieć dostęp do odpowiedniej ilości napojów.

W przypadku stanowisk pracy, na których nie można wprowadzić takich rozwiązań, skutecznym zabiegiem mogą być indywidualne systemy chłodzenia organizmu. Są to tak zwane układy chłodzące wbudowane w odzież. Wykorzystuje się tam: materiały przemiany fazowej (PCM), lód (jako szczególny przypadek materiału przemiany fazowej), powietrze lub ciecz.

Najbardziej efektywne jest chłodzenie głowy i szyi, rąk oraz stóp, jednak nie zawsze te systemy są możliwe ze względu na konieczność wykonywania określonych czynności przez osobę użytkującą dany system, stąd najpopularniejsze są systemy chłodzenia całego ciała lub torsu.

Najczęściej są to kamizelki z pakunkami wypełnionymi lodem z wody lub dwutlenku węgla w stanie stałym (suchy lód). Ten sposób chłodzenia jest prosty, gdyż nie wymaga zewnętrznego źródła energii, może być przenośny i jest dobrym rozwiązaniem podczas krótkotrwałego narażenia organizmu na ciepło.

System chłodzenia za pomocą powietrza jest najlepszy, jeżeli chodzi o odprowadzanie ciepła drogą konwekcji i poprzez odparowanie potu, zależy jednak w dużym stopniu od parametrów fizycznych powietrza oraz od stosowanej odzieży ochronnej, która powinna umożliwić odprowadzenie wprowadzonego pod nią powietrza.

Kolejnym medium chłodzącym może być ciecz, najczęściej w postaci wody, z uwagi na jej wysokie przewodnictwo cieplne.

Źródło: CIOP-PIB

Źródło: https://www.seka.pl/sposoby-zmniejszenia-obciazenia-termicznego-pracownikow/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej