Jakie są obowiązki pracodawcy w okresie zimowym?

W okresie zimowym na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z konieczności zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Jeżeli bowiem warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania temperaturę. Temperatura nie może być nie niższej niż 14°C, a w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperaturę nie niższą niż 18°C.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Posiłki i napoje powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Natomiast napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom w pobliżu ich miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. W pomieszczeniach tych powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C. Ponadto w pomieszczeniach powinny znajdować się urządzenia do podgrzewania posiłków.

W razie, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni odzież ochronną, posiłki regenerujące oraz ciepłe napoje.

W zimie bardzo często pracownicy są zatrudniani do odśnieżania dachów. Pracownikom takim pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy. Przede wszystkim pracodawca może skierować do takiej pracy tylko pracowników, którzy maja aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Ponadto przed przystąpieniem do odśnieżania dachu pracownik powinien przejść instruktaż stanowisko wraz z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem takiej pracy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/296610,Obowiazki-pracodawcy-wobec-pracownikow-w-zwiazku-zima.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej