Jakie formularze służą udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w Norwegii?

W Norwegii ocena ryzyka zawodowego jest udokumentowana poprzez formularze :

  • MATRYCA ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ – GROVMATRISE

W rubrykach poziomych Matrycy źródeł zagrożeń wpisuje się źródła zagrożeń. W rubrykach pionowych natomiast, wpisuje się etap wystąpienia, budowę, miejsce albo funkcję. Następnie oznaczamy zagrożenia w następujący sposób:

literą X oznaczamy te źródła, które w zestawieniu z danym etapem wystąpienia, budową, miejscem czy funkcją, mają znaczenie dla ryzyka,

literą O oznaczamy te źródła, które w zestawieniu z danym etapem wystąpienia, budową, miejscem czy funkcją, mogą mieć znaczenie dla ryzyka.

  • DIAGRAM OCENY RYZYKA – RISIKODIAGRAM

Diagram oceny ryzyka służy do tego, aby ustalić, które działania należy podjąć najwcześniej. Rubryki pionowe wskazują na prawdopodobieństwo, natomiast poziome – na konsekwencje. Należy co jakiś czas (np. co 5 lat) ustalić sobie, co oznacza prawdopodobieństwo małe, średnie i duże oraz przypisać poziom zagrożenia zgodnie ze stanem faktycznym. Następnie dodaje się poziom prawdopodobieństwa do poziomu konsekwencji.

  • ARKUSZ ANALIZY ZAGROŻEŃ – ANALYSEKJEMA

Arkusz analizy zagrożeń sporządza się na podstawie Matrycy źródeł zagrożeń (Grovmatrise) oraz Diagramu oceny ryzyka (Risikodiagram). Źródło ryzyka oznacza się patrząc na numer w rubryce poziomej i pionowej Matrycy źródeł zagrożeń, np. 1.3 (pierwsza rubryka pozioma i trzecia rubryka pionowa). Następnie należy sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego zagrożenia oraz jakie mogą być jego konsekwencje (duże, średnie, czy małe).

Analizę zagrożeń można rozpocząć od punktu:

A – szkody dla ludzi,

B – szkody dla środowiska,

C – straty materialne/ekonomiczne.

  • PLAN DZIAŁANIA – HANDLINGSPLAN

Plan działania powinien zawierać następujące informacje :

  • Numer zagrożenia, które należy zmniejszyć lub wyeliminować (zaczynając od tego, które jest najbardziej priorytetowe
  • Określenie zagrożenia
  • Działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia lub zlikwidowania zagrożenia
  • Termin realizacji
  • Osobę odpowiedzialną

Źródło: https://quali.no/bhp-norwegia/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej