Jakie czynniki w miejscu pracy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie?

Męcząca (wymuszona i niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból to jeden z najczęstszych czynników, który niekorzystnie wpływa na zdrowie fizyczne pracowników., zwłaszcza w branży transportowej i gospodarce magazynowej.

W 2020 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzono badanie „Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą”. Na podstawie danych z II kwartału ub. roku Urząd Statystyczny w Gdańsku zrealizował badanie modułowe przy badaniu podstawowym BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności).

Na ich podstawie uzyskano wiedzę  o skali występowania w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracujących.

10,7 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne. Jest to wzrost o 7,0 p. proc. w porównaniu z wynikami badania realizowanego w 2013 r.

Najczęstsze czynniki:

  • męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból – 19,3% pracujących,
  • wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ciężkich ładunków – 11,3%,
  • czynności wymagające dużej koncentracji wzroku – 8,5%,
  • powtarzalne ruchy dłoni lub ramion – 8%.

Z badania wynika, że to mężczyźni byli częściej narażeni na te niedogodności – 70,0% pracujących mężczyzn wskazywało występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego dla zdrowia.

Natomiast kobiety częściej narażone były na powtarzalne ruchy dłoni lub ramion (25,5% kobiet i 23,6% mężczyzn) oraz czynności wymagające dużej koncentracji wzroku (21,3% kobiet i 19,7% mężczyzn).

Najwięcej pracujących, którzy wskazali występowanie w miejscu pracy przynajmniej jednego czynnika niekorzystnego, odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (81,9% pracujących), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (80,4%) oraz budownictwo (78,8%).

7,3 mln pracujących wskazało występowanie w miejscu pracy czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny, w tym 66,5% wskazało więcej niż jeden niekorzystny czynnik.

W porównaniu z edycją badania realizowanego w 2013 r. odnotowano wzrost udziału pracujących narażonych na tego typu czynniki o 4,7 p. proc.

Najczęściej występującym czynnikiem niekorzystnym, wskazanym przez 24,2% pracujących, była duża presja czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy (dla 18,9% pracujących był to główny czynnik niekorzystny dla dobrostanu psychicznego).

Drugim czynnikiem oddziałującym niekorzystnie, wskazanym przez 20,9% pracujących, był kontakt z trudnymi klientami, pacjentami, uczniami itp. (dla 14,2% pracujących był to główny czynnik niekorzystny).

Na czynniki niekorzystne dla dobrostanu psychicznego częściej narażone były kobiety – 48,4%. Mężczyźni z kolei częściej wskazywali dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy (24,4% mężczyzn i 23,8% kobiet) oraz przemoc lub zagrożenie przemocą (odpowiednio 1,2% i 0,8%).

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej