Jakie certyfikaty powinna mieć odzież zimowa dla pracowników?

Obowiązek posiadania znaku CE i/lub spełnienia Polskich Norm zależy od tego, czy czapka ciepłochronna, kurtka – odzież zimowa dla pracownika pełni na danym stanowisku funkcję odzieży roboczej czy odzieży ochronnej.

Można przyjąć, że czapka wykorzystywana w przeciętnych warunkach klimatycznych może zostać zdefiniowana jako odzież robocza. W takiej sytuacji wystarczy zapewnić jej zgodność z Polskimi Normami. W przypadku narażenia pracownika na pracę, np. w bardzo niskich temperaturach: na otwartej przestrzeni, w komorze chłodniczej, gdzie panuje bardzo niska temperatura należałoby zdefiniować czapkę jako odzież ochronną/środek ochrony indywidualnej. Wtedy musi mieć ona wystawioną deklarację zgodności z wymaganiami odpowiednich norm i zostać oznakowana znakiem CE.

Zdefiniowanie czapki lub kurtki, jako odzież ochronna lub robocza powinno wynikać z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą: warunki występujące w danym miejscu pracy, wymagania ergonomii, stan zdrowia pracownika.

Odzież ochronna to taka, która chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp odzież ochronną można zaliczyć do środków ochrony indywidualnej.

Tabela nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp z wskazuje, że w przypadku zagrożeń fizycznych termicznych należy m.in. zabezpieczyć głowę, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z tym zagrożeniem. Dodatkowo to zabezpieczenie wprost zostało nazwane środkiem ochrony indywidualnej.

Tabela nr 2 wskazanego rozporządzenia wskazuje natomiast przykłady prac, podczas wykonywania których może być wymagana ochrona głowy przed niską temperaturą. Są to prace:

  • na otwartej przestrzeni w bardzo niskich temperaturach
  • prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze.

Zgodnie z obowiązkiem pracodawca musi dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Oznacza to, że muszą mieć wystawioną deklarację zgodności z wymaganiami odpowiednich norm i zostać oznakowane znakiem CE.

Czapka ciepłochronna może zostać uznana w zakładzie jako odzież robocza, gdy pełni funkcje chroniące własną odzież pracownika przed zniszczeniem i zabrudzeniem lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przykładem czapki jako odzieży roboczej, jest jej wykorzystanie w celu przemieszczania się między budynkami firmy. Inny przykład to wykonywanie pracy za zewnątrz w przeciętnych warunkach klimatycznych, ale nie w bardzo niskich temperaturach – wtedy bezsprzecznie należy traktować ją jako ŚOI. Odzież robocza często pełni również funkcje reprezentatywne, reklamy – zawiera logo firmy, jest w kolorze charakterystycznym dla danej firmy itp.

Należy pamiętać, że rodzaj przydzielonych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej powinien być wynikiem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, która uwzględnić powinna: warunki występujące w danym miejscu pracy, wymagania ergonomii, stan zdrowia pracownika.

W związku z powyższym należałoby przyjąć, że czapka wykorzystywana w przeciętnych warunkach klimatycznych może zostać zdefiniowana jako odzież robocza. W takiej sytuacji wystarczy zapewnić zgodność z Polskimi Normami. W przypadku narażenia pracownika na pracę, np. w bardzo niskich temperaturach na otwartej przestrzeni, w komorze chłodniczej, gdzie panuje bardzo niska temperatura należałoby zdefiniować czapkę jako odzież ochronną/środek ochrony indywidualnej. Wtedy musi mieć ona wystawioną deklarację zgodności z wymaganiami odpowiednich norm i zostać oznakowana znakiem CE.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/aktualnosci-bhp/jakie-certyfikaty-powinna-miec-odziez-zimowa-dla-pracownikow-9930.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej