Jaki jest stan bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych?

Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych. Instytucje państwowe, inspektorzy bhp, producenci środków transportowych, naukowcy i logistycy – czyli wszyscy zainteresowani bezpieczną pracą systemów transportowych, podejmują działania mające πa celu poprawę stanu bhp.

Wózki widłowe stanowią coraz większą część w grupie urządzeń transportu bliskiego. Faktowi temu towarzyszy wzrost liczby sytuacji niebezpiecznych i wypadków z udziałem ich operatorów. W celu zachowania bezpieczeństwa pracy w tym kontekście konieczne jest stosowanie się do przepisów oraz instrukcji technicznych i użytkowania a także podwyższenie standardów kształcenia.

Analiza przyczyn wypadków, z podziałem na rodzaje zdarzeń niebezpiecznych, pozwoliła wysnuć wniosek, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba różnych przypadków utraty stateczności wózka, niekontrolowanych uruchomień mechanizmów, nieprawidłowej obsługi czy niekontrolowanych odjazdów pojazdów. Niejednokrotnie to operatorzy doprowadzali do wypadków.

Nasuwa się wniosek, że konieczna jest dokładniejsza weryfikacja umiejętności operatorów oraz praca w kierunku zwiększania ich wiedzy dotyczącej zagrożeń podczas pracy. Wzmożonej uwagi wymagają urządzenia niepodlegające dozorowi technicznemu. Wypadkom w grupie operatorów, związanym z manipulowaniem ładunkiem, jego niestatecznością czy też utratą stateczności wózka towarzyszą ciężkie skutki.

Odpowiadając na sformułowane we wstępie pytania można stwierdzić, że pomimo systematycznego wzrostu wskaźników wypadków, bezpieczeństwo przy pracy operatorów wózków widłowych poprawiło się w jednym aspekcie: zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych. Jest to zapewne efekt pracy instytucji dbających o poprawę bezpieczeństwa, takich jak np. UDT, PIP, czy CIOP-PIB oraz odnawiania parku maszynowego środków transportu, a także rozszerzania wyposażenia wózków widłowych w elementy bezpieczeństwa biernego i czynnego.

Źródło: materiały CIOP i PIB

Źródło: https://www.seka.pl/bezpieczenstwo-operatorow-wozkow-widlowych/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej