Jaki jest przykład antidotum na stres w miejscu pracy?

Stres w pracy stał się zmorą krajów wysokorozwiniętych. Jak wykazują badania stres to nie tylko źródło dyskomfortu to również poważny problem społeczny i realne zagrożenie. Nie zawsze możliwe jest eliminowanie sytuacji stresogennych. Jednym z rozwiązań jest aktywność fizyczna.

Obecnie połowa pracowników w krajach europejskich uważa, że stres jest poważnym problemem w miejscu pracy. Generalnie zdajemy sobie sprawę, że stan psychiczny wpływa na nasz stan fizyczny. Wiele chorób ma swoją praprzyczynę w stresie. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z innych skutków. Stres odpowiada za połowę traconych dni pracy 1/4 absencji chorobowych trwających ponad dwa tygodnie. Obniża wydajność, powoduje rozkojarzenie pracowników a w konsekwencji wzrost wypadkowości. Zwolnienia lekarskie wywołane stresem oraz wypadki to koszty, które finalnie ponosimy wszyscy. Stres stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne źródła to:

  • zła organizacja pracy
  • monotonia wykonywanych czynności
  • rutynizacja zachowań
  • zbyt ścisły nadzór
  • upokarzająco niskie płace, niewystarczające na godziwe życie i utrzymanie rodziny
  • brak wyraźnego określenia zakresu obowiązków przy jednoczesnym stawianiu wygórowanych wymagań
  • poczucie braku kontroli nad wykonywaną pracą oraz braku zainteresowania osobą pracownika, niedocenianie wkładu pracownika w realizację celów przedsiębiorstwa, w sukces firmy.

Podejmowanie aktywności fizycznej nabrało szczególnego znaczenia w dobie pandemii, kiedy znaczna cześć społeczeństwa została zmuszona do izolacji i przejścia na pracę zdalną. Pracownicy uprawiający sport nie czują się tak wyobcowani, mają lepsze samopoczucie, lepiej radzą sobie z wykonywaniem codziennych obowiązków, rzadziej popełniają błędy i cierpią z powodu wypalenia zawodowego. Eliminacja stresu dla przedsiębiorstwa to wymierne korzyści finansowe. Zadowoleni pracownicy stają się ambasadorami firmy a to z kolei stanowi zysk wizerunkowy.

Jak pokazują badania 48% Polaków jest aktywnych sportowo, natomiast 64% Polaków jest aktywnych, tzn. uprawiających aktywność fizyczną minimum raz w miesiącu. 80% naszych rodaków w wieku 15-24 lat deklaruje, że jest aktywna fizycznie. Sport uprawia najczęściej osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy dużych miast. W Polsce podobnie jak na świecie najpopularniejsze jest bieganie.

Źródło: https://www.seka.pl/aktywnosc-fizyczna-jako-antidotum-na-stres-w-pracy/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej