Jak przystosować przestrzeń w zakładzie pracy dla osób niepełnosprawnych?

Pracodawcy niejednokrotnie rezygnują z zatrudniania osób niepełnosprawnych, ponieważ obawiają się, że zapewnienie im odpowiednich warunków pracy będzie trudne i kosztowne. W praktyce może okazać się, że potrzebne są jedynie drobne modyfikacje przestrzeni.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM

Tej grupie pracowników należy zapewnić pracę w małych zespołach, w środowisku pracy, które nie będzie ich narażało na duży hałas, uciążliwy ruch czy też na stanowiskach gdzie nie jest wymagane duże tempo pracy. Bardzo często osoby z takimi schorzeniami są nieodporne na zbyt dużą liczbę bodźców pochodzących z otoczenia. Osoby takie najlepiej sprawdzają się podczas prac wymagających powtarzalności, tam gdzie nie muszą podejmować samodzielnych decyzji. Pamiętać należy o konieczności zapewnienia pracownika wspierającego, który w każdej chwili będzie mógł pomóc w rozwiązaniu problemów np. związanych z awarią maszyny czy podczas ewakuacji.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU

Zatrudniając pracowników z niepełnosprawnością wzroku należy pamiętać o dokładnym ich zapoznaniu z zakładem pracy – umożliwiając pracownikowi również dotykanie poszczególnych elementów, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. Należy takiego pracownika zapoznać z pracownikami, w szczególności tymi, którzy pracują w jego otoczeniu. Należy pamiętać, iż przestrzeń pracy powinna być zawsze uporządkowana a przedmioty powinny mieć stałe miejsce. Bardzo często stanowiska pracy osób z taką niepełnosprawnością doposażone są w urządzenia techniczne ułatwiające pracę np. czytnik ekranu czy lupa elektroniczna. Dobra praktyka to umieszczenie w windzie wypukłych przycisków z alfabetem Braille’a. Ważne jest również zapewnienie wsparcia takiej osobie w chwili ewakuacji czy awarii np. poprzez zapewnienie dostępu do dzwonka, który zapewni pracownikowi możliwość przywołania pracownika wspierającego.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UKŁADU RUCHU

Dla pracowników, którzy z powodów zdrowotnych mają ograniczony zakres ruchu, warto zamontować urządzenia elektryczne, gniazdka i włączniki na wysokości 0,9-1,2 metra. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą miały do nich swobodny dostęp. Podobnie jest  z szafkami na dokumenty oraz narzędziami stanowiska pracy.

Dobra praktyka to montaż pomocniczych barierek w toaletach i na korytarzach. Dobrą praktyką jest umieszczanie stanowisk pracy takich osób na najniższych piętrach budynku.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które można zastosować w zakładzie pracy- na przykład wsporniki kończyn górnych, pojemniki na kule oraz pasy podtrzymujące, które montuje się na krześle. Wszystkie te elementy mogą stanowić uzupełnienie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ruchowo.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Jeśli w zakładzie pracy są zatrudnione osoby głuchonieme lub niedosłyszące, należy rozszerzyć sygnalizację dźwiękową o sygnalizację świetlną. Dotyczy to również dróg ewakuacyjnych.

W przypadku zatrudniania większej liczby pracowników z niepełnosprawnością narządu słuchu warto zapewnić dostęp do usług tłumacza języka migowego.

W halach produkcyjnych zwiększyć bezpieczeństwo pracowników pomogą dodatkowe lusterka, na których będzie widoczny nadjeżdżający wózek jezdniowy, a także sygnalizacja świetlna.

Podsumowując, choć przystosowanie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych może wydawać się wyzwaniem, w praktyce większość usprawnień nie wymaga dużego nakładu finansowego, a jedynie przemyślanego rozplanowania przestrzeni.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/jak-przystosowac-przestrzen-w-zakladzie-pracy-dla-osob-niepelnosprawnych/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej